xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen

- impingement syndrom / rotator cuff syndrom

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 25 FEB 2021

Sundhedsstyrelsen udgiver en opdateret vidensbaseret national klinisk retningslinje om behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom af mere end en måneds varighed.

Skuldersmerter er det tredje mest almindelige muskel-skelet-problem og en hyppig årsag til henvendelser til almen praksis. Retningslinjen præsenterer fire anbefalinger for udvalgte kliniske problemstillinger i det samlede behandlingsforløb inden for følgende områder:

  • Træningsindsatser
  • Behandling med glukokortikoid injektion
  • Pladsskabende operation under skulderhøjen (subakromiel dekompression) ved smerter i mindre end 6 måneder
  • Subakromiel dekompression ved symptomer i mere end 6 måneder og manglende effekt af et superviseret træningsforløb

Med publicering af denne retningslinje udgår en tidligere retningslinje om skuldersmerter fra 2013. Den nye retningslinje ser udelukkende på behandling af skuldersmerter, hvor den tidligere retningslinje, også indeholdt nedslagspunkter om diagnostik, behandling og rehabilitering

Ligeledes udgår Sundhedsstyrelsens faglige visitationsretningslinjer fra 2011 vedrørende udvalgte skulderproblemer, impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur, da disse retningslinjer ikke understøtter den nye kliniske retningslinje.  

NKR Retningslinjen

NKR retningslinjen Magic link

Quickguide

Høring: Høringsnotat

Høring: Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Kommissorium for NKR

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Flowcharts

Amstar vurderinger

Metaanalyser og risk of Bias-vurderinger i pdf 

NKR 05 skulder metaanalyse PICO 1a PICO 1b superviseret træning

NKR 05 skulder metaanalyse PICO 2 glucokortikoid injektion

NKR 05 skulder metaanalyse PICO 3 subakromiel dekompression

NKR 05 skulder metaanalyse PICO 4a PICO 4b Subakromiel dekompression ved manglende effekt 


Metaanalyser og risk of Bias-vurderinger i RevMan5 – til databrug

NKR 05 skulder metaanalyse PICO 1a PICO 1b superviseret træning

NKR 05 skulder metaanalyse PICO 2 glucokortikoid injektion

NKR 05 skulder metaanalyse PICO 3 subakromiel dekompression

NKR 05 skulder metaanalyse PICO 4a PICO 4b Subakromiel dekompression ved manglende effekt

Søgebeskrivelse

Søgeprotokoller

NKR 05 Skulder Guidelines søgeprotokol

NKR 05 Skulder Primær litteratur søgeprotokol

NKR 05 Skulder Sekundær litteratur

 

NKR fra 2013 - historisk dokument

Visitationsretningslinje fra 2011 - historisk dokument