xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af angstlidelser hos voksne

Sundhedsstyrelsen udgiver national klinisk retningslinje om behandling af angstlidelser hos voksne.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 09 MAR 2021

Angstlidelse er en af de hyppigst forekommende psykiske lidelser.

Angst kan være svært hæmmende for den ramte og give en stor byrde. Den kan påvirke ens funktionsniveau i forhold til mange livsområder, noget der påvirker ens arbejds- og sociale liv. Mange isolerer sig, undgår andre mennesker, og dette kan have stor indflydelse på selvværd og livskvalitet.

Der findes flere forskellige typer af angstlidelser. De angstlidelser, som undersøges i denne retningslinje er social fobi, panikangst, generaliseret angst og agorafobi

Angstlidelser behandles både terapeutisk og farmakologisk. I retningslinjen vurderes effekten af forskellige farmakologiske og terapeutiske behandlinger for angstlidelser med udgangspunkt i den bagvedliggende evidens. 

Retningslinje

NKR Retningslinjen

Link til Magic

 

Quickguide

QUICKGUIDE  

Høring

Høringsnotat 

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Link til Høringsportalen

 

KOMMISSORIUM FOR NKR 

HABILITETSERKLÆRINGER

 

BAGGRUNDSMATERIALE

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen

FLOWCHARTS

(AMSTAR) VURDERINGER


METAANALYSER OG RISK OF BIAS-VURDERINGE
R:  (PDF)

PDF PICO 1 Antidepressiv medicin vs CBT ved angst

PDF PICO 2 Kombinationsterapi vs monoterapi ved angst

PDF PICO 3 skærmbaseret kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser

PDF PICO 4 benzodiazepiner ved angstlidelser

PDF PICO 5a acceptance-commitment terapi ved eneraliseret angst

PDF PICO 5b metakognitiv terapi ved generaliseret angst

PDF PICO 5c unified protocol ved generaliseret angst

PDF PICO 6 Pregabalin vs antidepressive ved generaliseret angst

PDF PICO 7 kropsterapi ved angstlidelser

PDF PICO 8 mindfulness ved angstlidelser


METAANALYSER OG RISK OF BIAS-VURDERINGE
R:  (RevMan5 – til databrug)

RevMan5 til databrug PICO 1 antidepressiv medicin vs kognitiv adfærdsterapi ved  angst. Rm5

RevMan5 til databrug PICO 2 Kombinationsterapi vs monoterapi.rm5

RevMan5 til databrug PICO 3 skærmbaseret kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser.rm5

RevMan5 til databrug PICO 4 Benzodiazepiner ved angstlidelser.rm5

RevMan5 til databrug PICO 5a acceptance-commitment therapy ved generaliseret angst.rm5

RevMan5 til databrug PICO 5b metacognitive therapy ved generaliseret angst.rm5

RevMan5 til databrug  PICO 5c unified protocol ved generaliseret angst.rm5

RevMan5 til databrug PICO 6 Pregabalin Vs antidepressiva ved generaliseret angst.rm5

RevMan5 til databrug PICO 7 kropsterapi ved angstlidelser.rm5

RevMan5 til databrug PICO 8 Mindfulness ved angstlidelser.rm5

SØGEPROTOKOLLER

Søgeprotokol NKR Angst Guidelines pdf

Søgeprotokol NKR Angst Primarlitt. pdf

Søgeprotokol NKR Angst Sekundarlitt. pdf