xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Behandling af angstlidelser hos voksne - ikke gældende

Anbefalingerne er ikke længere gældende.

ANBEFALINGER 09 MAR 2021

Sundhedsstyrelsen udgiver national klinisk retningslinje om behandling af angstlidelser hos voksne.

Angstlidelse er en af de hyppigst forekommende psykiske lidelser.

Angst kan være svært hæmmende for den ramte og give en stor byrde. Den kan påvirke ens funktionsniveau på mange livsområder, hvilket påvirker arbejdslivet og det sociale liv. Mange isolerer sig, undgår andre mennesker, og dette kan have stor indflydelse på selvværd og livskvalitet.

Der findes flere forskellige typer af angstlidelser. De angstlidelser, som undersøges i denne retningslinje, er social fobi, panikangst, generaliseret angst og agorafobi.

Angstlidelser behandles både terapeutisk og farmakologisk. I retningslinjen vurderes effekten af forskellige farmakologiske og terapeutiske behandlinger for angstlidelser med udgangspunkt i den bagvedliggende evidens.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende. 

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af angstlidelser hos voksne (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af angstlidelser hos voksne (magiapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium  

Kommissorium

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Høring

Høringsnotat

Høringsportal

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

Metaanalyser og risk of bias 

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (RevMan5)

PICO 2 (pdf)

PICO 2 (RevMan5)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 4 (pdf)

PICO 4 (RevMan5)

PICO 5a (pdf)

PICO 5a (RevMan5)

PICO 5b (pdf)

PICO 5b (RevMan5)

PICO 5c (pdf)

PICO 5c (RevMan5)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (RevMan5)

PICO 8 (pdf)

PICO 8 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts