xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Medicinsk teknologivurdering (MTV) af Influenzavaccination

Sundhedsstyrelsen har undersøgt om der er fagligt grundlag for at inkludere to nye målgrupper i det årlige vaccinationsprogram og for at tilbyde forskellige vacciner til forskellige målgrupper.

EVALUERINGER 31 AUG 2021

Denne medicinske teknologivurdering (MTV) har dannet grundlag for Sundhedsstyrelsens faglige vurdering af, om det kan anbefales at udvide tilbuddet om gratis influenza-vaccination til nye målgrupper, og om valget af vaccinetype bør differentieres for de forskellige målgrupper.

I Danmark tilbydes årlig gratis influenzavaccination med en 4-valent influenzavaccine til alle personer, der er fyldt 65 år, personer med svær overvægt (BMI > 35), gravide i 2. eller 3. trimester, personer med visse kroniske og alvorlige sygdomme, førtidspensionister, og husstandskontakter til personer med et svært nedsat immunforsvar.

På grund af COVID-19 epidemien er tilbuddet om gratis influenzavaccination i sæson 2021/22 midlertidigt udvidet til også at omfatte sundheds- og plejepersonale og børn på 2-6 år. Desuden tilbydes personer på 85 år og ældre og borgere på plejehjem vaccination med en såkaldt 3-valent højdosis influenzavaccine, der giver en bedre beskyttelse hos de ældste borgere, der traditionelt reagerer dårligere end yngre personer på vaccination. Den midlertidige udvidelse af vaccinationsprogrammet i sæson 2021/22 er blandt andet sket på baggrund af evidensvurderingen fra denne MTV.

Se alt materiale vedr. MTV’en:

Medicinsk teknologivurdering (MTV) af influenzavaccination

Medicinsk teknologivurdering (MTV) af influenzavaccination (bilag)

Sundhedsstyrelsens indstilling vedr. influenzavaccination sæson 2021-2022

Baggrundsnotat vedr. influenzavaccination af børn

MTV’en har været i høring forud for udgivelse, og Sundhedsstyrelsen modtog fem høringssvar.

Derudover har MTV’en været i peer review hos hhv. Christian Wejse, afdelingslæge, ph.d., lektor (infektionsmedicinsk afdeling, Århus Universitets Hospital og Center for Global Health, Institut for Folkesundhed, Århus Universitet) samt Trine Kjær, professor (Danish Centre for Health Economics, Syddansk Universitet). Se alle materialer i forbindelse med høringen:

Høringssvar samlet

Peer review af MTV om influenzavaccination

Peer review af det økonomiske kapitel

Høringsnotat på baggrund af høring

Svar på hørringssvar til økonomi-kapitlet

Svar på review af økonomi-kapitlet

2022/2023

Sundhedsstyrelsens indstilling vedr. influenzavaccination sæson 2022-2023

2023/2024

Statusnotat. Vaccination mod influenza af børn, 2-6 år 

Sundhedsstyrelsens foreløbige indstilling til målgrupper og vaccinetyper til brug for indkøb til influenzavaccinationsprogrammet 2023/24

Sundhedsfaglig vurdering vedr. indkøb af influenzavacciner for sæson 2023/24