xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Livsstilsintervention ved svær overvægt

Anbefalinger for tilbud til børn og voksne.

ANBEFALINGER 04 MAR 2021

Disse anbefalinger vedrører tilbud om livsstilsintervention ved svær overvægt hos børn og voksne.

Anbefalingerne er målrettet kommuner, der ønsker at kvalificere deres indsats og tilbud på området. Anbefalingerne kan anvendes af sundhedsfaglige ledere, planlæggere og sundhedspersoner, der varetager opgaver omkring borgere med svær overvægt i kommunen, på sygehuset og i almen praksis.

Anbefalingerne ændrer ikke på den eksisterende opgavefordeling på området mellem kommune og region.

Formålet med anbefalingerne er at formidle viden om, hvilket indhold og hvilke rammer der giver de mest effektive livsstilsinterventioner ved svær overvægt i alderen 5 år og opefter. Anbefalingerne kan bidrage til at skabe sammenhæng i indsatsen over for den enkelte borger og understøtte en ensartet praksis af høj kvalitet.

Indhold

1. Indledning
2. Sammenfatning af anbefalinger
3. Målgruppe og populations analyse
4. Opsporing og henvisning til tilbud om livsstilsintervention ved svær overvægt
5. Tilbud om livsstilsintervention ved svær overvægt