xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Brugbare byer for seniorer

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et idékatalog, en værktøjskasse og en tilhørende folder, som inspiration til kommunale forvaltninger, organisationer, rådgivere og andre, der arbejder med og har ansvar for vores byer og byrum.

VIDEN OG INSPIRATION 29 APR 2021

Idékataloget og værktøjskassen er lavet med udgangspunkt i en analyse af seniorers behov i byen. De to publikationer er en del af satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019-2022, som skal understøtte det gode ældreliv.

  • Idékataloget har til formål at inspirere politikere, kommunale forvaltninger, organisationer, rådgivere og andre, der arbejder med og har ansvar for vores byer og byrum. Dette idékataloget vil vise, hvad der kan gøre en by brugbar for seniorer – uanset om det er en landsby, provinsby, forstad eller storby.
  • Værktøjskasse er et supplement til idékataloget med eksempler på byer og byrum, der er brugbare for seniorer. Værktøjskassen giver inspiration til, hvornår og hvordan seniorer kan involveres, hvilke udfordringer det er værd at være opmærksom på, når seniorer involveres i byudvikling, samt hvordan en masse borgerideer kan bearbejdes og udmunde i en fremtidsorienteret løsning.
  • Folderen beskriver de seks overordnede seniorbehov i byen.

Disse publikationer kan downloades nedenfor:

Idékataloget 

Værktøjskassen

Folderen

Find animationsfilmen om brugbare byer her