xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus i hjemmeplejen

Denne vejledning beskriver, hvilke forholdsregler den kommunale og private hjemmepleje bør tage med henblik på at forebygge smitte og håndtere situationer med borgere med mistanke om eller bekræftet COVID-19.

VEJLEDNINGER 07 DEC 2020

Bemærk: Vejledningen er under opdatering 

Formålet med denne vejledning er, at understøtte den kommunale og private hjemmepleje i deres arbejde med at forebygge smitte og håndtere COVID-19 smittede, så alle så alle har en fagligt velfunderet plan for dette. Vejledningen retter sig mod den aktuelle situation med ny coronavirus i samfundet og vil løbende blive tilpasset afhængigt af epidemiens udvikling. 

Vejledningen indeholder følgende afsnit:

 1. Introduktion
 2. Om ny coronavirus og COVID-19
 3. Organisering af kommunernes hygiejneindsats
 4. Generel forebyggelse af smitte
 5. Procedurer ved mistanke om borger med COVID-19
 6. Håndteringen af påvist COVID-19 i hjemmeplejeorganisationen
 7. Social isolation og mental sundhed
 8. Information om håndtering af COVID-19

 


Versioner

5. version: udgivet 7. december (aktuel version)

ISBN: 978-87-7014-246-5

Følgende ændringer er lavet:

 • Præciseringer ift. beskrivelsen af værnemidler, når der er påvist eller mistanke om Covid-19 (afsnit 5.4).
 • Præciseringer ift. beskrivelsen af værnemidler ved genoplivning af personer, når der er påvist eller mistanke om Covid-19 (afsnit 5.5).
 

4. version: udgivet 25. november

ISBN: 978-87-7014-242-7

Ændringerne i forhold til tidligere versioner har særligt karakter af opdateringer i forhold til en række af Sundhedsstyrelsens øvrige retningslinjer, sproglige præciseringer samt mindre ændringer i afsnittenes rækkefølge mhp. at skabe bedre overblik i vejledningen.

Vejledningen er således bl.a. opdateret i forhold til:

 • Udvidelse af Sundhedsstyrelsens generelle råd samt ændring i formulering af hovedprioriteterne i forebyggelse af smittespredning.
 • Præciseringer ift. afsnit om virussens smittemåder og symptomer på COVID-19.
 • Skærpet fokus på situationer, hvor der ikke er konkret mistanke om smitte med ny coronavirus, herunder nyt afsnit om anvendelse af ansigtsværnemidler ved tæt kontakt til borgeren i borgerens bolig.
 • Tilføjelse af afsnit omkring medarbejdere, som er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19.
 • Tilføjelse af afsnit omkring jævnlig test af personale
 • Præciseringer i afsnittet om procedure ved mistanke om borger med COVID-19


3. version: udgivet 9. juli

ISBN: 978-87-7014-202-1

Foruden et nyt afsnit om symptomer hos ældre, er vejledningen for plejecentre, bosteder og andre institutioner bl.a. ændret på følgende vis:

 • Opdateret i forhold til retningslinjer for opsporing af nære kontakter.
 • Opdaterede links til reviderede retningslinjer, herunder retningslinjer for forebyggelse af smitte.
 • Opdateret med en række sproglige præciseringer på baggrund af corona-epidemiens udvikling og med erfaringer og input fra kommuner, leverandører og organisationer  

2.version: udgivet 7. maj

Opdateringer: Præcisering af procedure i forbindelse med genoplivning ved hjertestop som følge af ny vejledning: Håndtering af COVID-19: Genoplivning i sundheds- og ældresektoren ved hjertestop uden for sygehus (1. maj 2020) Præcisering af brug af værnemidler i henhold til Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler (hvor der både kan være tale om øget smittetryk, øget modtagelighed og stor sårbarhed i persongrupperne og hvor opgavevaretagelsen indebærer langvarige eller hyppige tætte og uundgåelige ansigt-til-ansigt kontakter mellem personale og borgere/patienter)


1. version: udgivet 24. april