xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID 19 i hjemmeplejen

Denne vejledning beskriver, hvilke forholdsregler den kommunale og private hjemmepleje bør tage med henblik på at forebygge smitte og håndtere situationer med borgere med mistanke om eller bekræftet COVID-19.

VEJLEDNINGER 09 JUL 2020

Vejledningen er under opdatering.

 

Formålet med denne vejledning er, at understøtte kommunerne i deres arbejde med at forebygge smitte og håndtere COVID-19 smittede, så alle kommuner har mulighed for at planlægge og forberede sig på et fagligt velfunderet grundlag.

Vejledningen bygger bl.a. på viden fra en række eksisterende anbefalinger og retningslinjer, og det vil fremgå, hvor man kan få mere viden. På den måde giver vejledningen også et overblik over relevante anbefalinger og retningslinjer. Det vil ikke være muligt fuldstændig at undgå smitte blandt borgere i målgruppen. Virus er vanskelig at sikre sig 100 % imod når det findes generelt i samfundet. Vejledningen kan imidlertid bidrage til at mindske smitte mest muligt.  

Forebyggelse og håndtering af smitte er en omfattende ledelsesopgave, som påhviler ledere på alle niveauer i kommunerne. Det gælder både i forhold til ledelse af medarbejderne og fagligt på hygiejneområdet. Vejledningen henvender sig derfor til ledere af hjemmeplejen, herunder også ledere af hjemmesygeplejen, samt ledere af private hjemmeplejeleverandører, og kommunernes hygiejneansvarlige medarbejdere samt private leverandører med egen hygiejneorganisation/-ansvarlig. Ligeledes kan den anvendes af ledere og medarbejdere i forvaltninger på sundheds- og ældreområdet samt socialområdet i kommunerne.

Nogle afsnit vil være målrettet hjemmeplejen, mens andre afsnit er relevante for ledelsesfunktioner og hygiejneansvarlige, som går på tværs af de enkelte enheder og organisationer i kommunen.

 

Afsnit

 1. Introduktion
 2. Om SARS-CoV-2/COVID-19
 3. Organisering af kommunernes hygiejneindsats
 4. Generel forebyggelse af smitte
 5. Procedurer ved mistanke om borger med COVID-19
 6. Håndteringen af påvist COVID-19 i den enkelte hjemmeplejeorganisation
 7. Social isolation og mental sundhed
 8. Information om håndtering af COVID-19

 

Versioner

3. version: udgivet 9. juli (aktuel version)

ISBN: 978-87-7014-202-1

Foruden et nyt afsnit om symptomer hos ældre, er vejledningen for plejecentre, bosteder og andre institutioner bl.a. ændret på følgende vis:

 • Opdateret i forhold til retningslinjer for opsporing af nære kontakter.
 • Opdaterede links til reviderede retningslinjer, herunder retningslinjer for forebyggelse af smitte.
 • Opdateret med en række sproglige præciseringer på baggrund af corona-epidemiens udvikling og med erfaringer og input fra kommuner, leverandører og organisationer 

 

2.version: udgivet 7. maj.

Opdateringer:

 • Præcisering af procedure i forbindelse med genoplivning ved hjertestop som følge af ny vejledning: Håndtering af COVID-19: Genoplivning i sundheds- og ældresektoren ved hjertestop uden for sygehus (1. maj 2020)
 • Præcisering af brug af værnemidler i henhold til Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler (hvor der både kan være tale om øget smittetryk, øget modtagelighed og stor sårbarhed i persongrupperne og hvor opgavevaretagelsen indebærer langvarige eller hyppige tætte og uundgåelige ansigt-til-ansigt kontakter mellem personale og borgere/patienter)

 

1. version: udgivet 24. april