xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Unges brug af cannabis og andre euforiserende stoffer

Relaterede faktorer og konsekvenser for gennemførsel af ungdomsuddannelse

02 DEC 2020

Denne rapport omhandler forbruget af cannabis og euforiserende stoffer blandt unge fra gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser i Danmark. Rapporten har til formål at beskrive sammenhængen med faktorer som psykiske lidelser, trivsel, sundhedsadfærd, skoletrivsel og forældrekontakt.

Læs rapporten her 

Rapporten indeholder følgende afsnit :

  1. Baggrund og formål
  2. Materiale og metode
  3. Forbrug af cannabis og euforiserende stoffer
  4. Sammenhænge mellem forbrug og andre faktorer
  5. Forbrug af cannabis samt euforiserende stoffer og uddannelsesgennemførsel samt karaktergennemsnit
  6. Diskussion

    Referencer