xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundheds­styrelsens borgerrettede kommunikations­indsats om ny corona­virus/COVID-19

Sundhedsstyrelsens borgerrettede kommunikationsindsats om ny coronavirus blev igangsat i slutningen af februar og intensiveret i marts 2020, hvor ny coronavirus for alvor kom til Danmark. I rapporten beskrives og evalueres disse indsatser.

EVALUERINGER 12 MAJ 2020

Den omfattende indsats har de to første måneder haft fokus på at informere befolkningen om alvorligheden af epidemien med COVID-19, og hvilke konsekvenser det kan have for den enkelte og for samfundet, hvis man som borger ikke følger myndighedernes anbefalinger. Det primære fokus har været at udbrede instruktive råd og handleanvisninger til hele befolkningen i forhold til forebyggelse af smittespredning. Det gælder fx råd om hygiejne og afstand. Samtidig har indsatsen haft fokus på at kommunikere budskaber om vigtigheden af at beskytte sig selv, for at beskytte personer, der er i øget risiko for udvikling af alvorlig sygdom. Kommunikationen har understøttet strategien, der er blevet lagt i forhold til den overordnede håndtering af epidemien – fra inddæmningsfasen til afbødningsfasen, og nu til en kontrolleret og gradvis genåbning af samfundet.

Sideløbende med kommunikationsindsatsen formidler Sundhedsstyrelsen også viden til både borgere og fagfolk på www.sst.dk/corona, hvor der er udarbejdet en omfattende FAQ, som løbende bliver opdateret med nyeste viden. Endvidere besvarer Sundhedsstyrelsen dagligt en lang række henvendelser pr. mail fra borgere, der skriver til Sundhedsstyrelsen, og der er etableret en myndighedsfælles hotline, som yder generel information til borgere om anbefalinger og retningslinjer.

For at sikre, at budskaberne er nået ud til hele befolkningen og har haft den ønskede virkning, har Sundhedsstyrelsen fået gennemført analyser af befolkningens kendskab til de vigtigste budskaber og råd i forbindelse med corona-epidemien.

Rapporten indeholder:

  • Introduktion
  • Formål
  • Målgrupper
  • Gennemførte indsatser
  • Evaluering og analyse
  • Økonomi
  • Den fremadrettede kommunikationsindsats

 

Bilag

Befolkningsundersøgelse om corona (kendskabsanalyse)