xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Personer med øget risiko ved COVID-19 - fagligt grundlag

Det faglige grundlag indeholder en gennemgang af den eksisterende viden om COVID-19, en opdateret liste over, hvem der har øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb.

VIDEN OG INSPIRATION 12 MAR 2021

Nogle personer, der bliver syge med COVID-19, får et mildt forløb, mens andre får et mere alvorligt forløb med behov for indlæggelse på sygehus. Der findes en række sygdomme og tilstande, som vil kunne medføre en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, og eventuelt også en øget dødelighed, hvis man bliver syg med COVID-19.

I takt med epidemiens udvikling er der tilkommet mere viden om sygdommen. Herunder er der også kommet mere viden om, hvordan sygdomsforløbet med COVID-19 påvirkes af forskellige sygdomme og tilstande. 

Afsnit

 1. COVID-19 og risiko
 2. Vidensgrundlag
  2.1. Gennemgang af litteratur
  2.2. Faglig rådgivning
 3. Sygdomme og tilstande med øget risiko
  3.1. Høj alder
  3.2. Overvægt 
  3.3. Nedsat immunforsvar
  3.4. Hjertesygdomme
  3.5. Lungesygdom
  3.6. Kræftsygdom
  3.7. Nyresygdom
  3.8. Diabetes
  3.9. Mavetarm- eller leversygdom
  3.10. Neurologisk sygdom
  3.11. Reumatologisk sygdom
  3.12. Psykiske sygdomme
  3.13. Børn med kronisk sygdom
  3.14. Gravide
  3.15. Rygning
  3.16 Downs syndrom
 4. Andre udsatte grupper
  4.1. Socialt og økonomisk udsatte
  4.2. Fysisk, psykisk og kognitiv funktionsnedsættelse
  4.3. Arbejde i sundhedssektoren
  4.4. Mandligt biologisk køn
 5. Konklusion

 

Opdatering 12. marts 2021

Der et tilføjet et nyt afsnit 3.16 om Downs syndrom, der medfører øget risiko hos voksne.

Opdateret 10. februar 2021

Ved denne opdatering af rapporten er der foretaget følgende ændringer: 

 • Kapitel 2 beskriver nu det samlede vidensgrundlag 
 • Alle afsnit om sygdomme og tilstande, der medfører øget risiko, er gennem-gået og opdateret ved ny viden
 • Der er tilføjet nye sygdomme, som medfører øget risiko, under følgende afsnit: 
  - Hjertesygdomme (endocarditis)
  - Lungesygdomme (bronkieektasier, venteliste til lungetransplantation)
  - Nyresygdomme (Kronisk nyresvigt med eGFR < 60)  
  - Neurologiske sygdomme (kroniske neurologiske sygdomme)
  - Reumatologiske sygdomme (inflammatoriske reumatologiske sygdomme)
 • Der er tilføjet et nyt afsnit 3.12 om psykiske sygdomme, der medfører øget risiko 
 • Vedrørende gravide er det ikke længere ud fra et forsigtighedsprincip, at de betragtes som en risikogruppe 
 • Der er tilføjet et nyt kapitel 4 om andre udsatte grupper, herunder socialt og økonomisk udsatte, fx personer uden fast bopæl, og personer med funktionsnedsættelser.

 

Opdateret 23. september 2020

 • Tilrettet version tilføjet. I den tidligere version var der enkelte slå- og stavefejl og en uafsluttet sætning i afsnittet om kræft. Desuden var der ved en fejl et afsnit i kap. 4, som ikke var opdateret mht. en beskrivelse af, hvordan vi opsummerer hvem der er i øget risiko.  

 

Opdateret 16. september 2020

 • Beskrivelsen vedr. kræft er ændret. Personer uden fast bopæl er erstattet af den bredere gruppe: Socialt og økonomisk udsatte. Konklusionen vedr. gravide er opdateret.

 

Opdateret 25. maj 2020

 • Præcisering af tilstande, som følge af visse immundæmpende behandlinger.

 

Opdateret 19. maj 2020

 • Materialet indeholder en opdatering af præparaterne, der kan give en øget risiko, såfremt man er i behandling med disse.

 

Opdateret 6. maj 2020

 • Referencelisten opdateret med Folkehelseinstituttet, COVID-19: The relationship between age, comorbidity and disease severity – a rapid review.

 

Oprettet4. maj 2020