xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Personer med øget risiko ved COVID-19 - fagligt grundlag

Det faglige grundlag indeholder en gennemgang af den eksisterende viden om COVID-19, en opdateret liste over, hvem der har øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb.

FAGHÆFTER 16 SEP 2020

COVID-19 er en ny sygdom i den danske befolkning, og hele befolkningen vil være modtagelig for infektion med SARS-CoV-2 og i risiko for sygdom. Nogle personer, der bliver syge med COVID-19, får et mildt forløb, mens andre får et mere alvorligt forløb med behov for indlæggelse på sygehus. Der findes en række sygdomme og tilstande, som vil kunne medføre en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, og eventuelt også en øget dødelighed, hvis man bliver syg med COVID-19.

I takt med epidemiens tilstedeværelse på verdensplan er der kommet mere viden om sygdommen, og der er også kommet mere viden om, hvordan sygdomsforløbet med COVID-19 påvirkes af forskellige sygdomme eller tilstande.

Rapporten består af en afdækning af den eksisterende litteratur og dokumentation, herunder af internationale guidelines, efterfulgt af en faglig rådgivning fra lægefaglige selskaber. På den baggrund har Sundhedsstyrelsen foretaget en vurdering af de sygdomme og tilstande, der kan medføre en øget risiko for at udvikle et alvorligt forløb med COVID-19.

Sundhedsstyrelsen udgav i maj 2020 Personer med øget risiko ved COVID-19 med en gennemgang af eksisterende viden om tilstande og sygdomme, der kan betragtes at medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19. I august 2020 har vi gennemgået den nyeste viden, og opdateret vores anbefalinger, i forhold til hvilke personer, som kan være i øget risiko for at blive alvorligt syg med COVID-19.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at de anførte sygdomme og tilstande skal gøre den enkelte og dennes læge opmærksom på, at der kan være en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, men at der altid skal foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte person og dennes samlede situation. Denne rapport vil løbende blive justeret i takt med, at der kommer yderligere viden.

Afsnit

  1. COVID-19 og risiko
  2. Gennemgang af litteratur
  3. Faglig rådgivning og vurdering
  4. Konklusion

 

Opdateret 16. september
  • Beskrivelsen vedr. kræft er ændret. Personer uden fast bopæl er erstattet af den bredere gruppe: Socialt og økonomisk udsatte. Konklusionen vedr. gravide er opdateret.
Opdateret 25. maj
  • Præcisering af tilstande, som følge af visse immundæmpende behandlinger.
Opdateret 19. maj
  • Materialet indeholder en opdatering af præparaterne, der kan give en øget risiko, såfremt man er i behandling med disse.
Opdateret 6. maj
  • Referencelisten opdateret med Folkehelseinstituttet, COVID-19: The relationship between age, comorbidity and disease severity – a rapid review.
Oprettet
  • 4. maj 2020.