xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Personer med øget risiko ved COVID-19 - fagligt grundlag

Det faglige grundlag indeholder en gennemgang af den eksisterende viden om COVID-19, en opdateret liste over, hvem der har øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb.

FAGHÆFTER 23 SEP 2020

COVID-19 er en ny sygdom i den danske befolkning, og hele befolkningen vil være modtagelig for infektion med SARS-CoV-2 og i risiko for sygdom. Nogle personer, der bliver syge med COVID-19, får et mildt forløb, mens andre får et mere alvorligt forløb med behov for indlæggelse på sygehus. Der findes en række sygdomme og tilstande, som vil kunne medføre en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, og eventuelt også en øget dødelighed, hvis man bliver syg med COVID-19.

I takt med epidemiens tilstedeværelse på verdensplan er der kommet mere viden om sygdommen, og der er også kommet mere viden om, hvordan sygdomsforløbet med COVID-19 påvirkes af forskellige sygdomme eller tilstande.

Rapporten består af en afdækning af den eksisterende litteratur og dokumentation, herunder af internationale guidelines, efterfulgt af en faglig rådgivning fra lægefaglige selskaber. På den baggrund har Sundhedsstyrelsen foretaget en vurdering af de sygdomme og tilstande, der kan medføre en øget risiko for at udvikle et alvorligt forløb med COVID-19.  

Afsnit

 1. COVID-19 og risiko
 2. Gennemgang af litteratur
 3. Faglig rådgivning og vurdering
  3.1. Høj alder
  3.2. Overvægt 
  3.3. Nedsat immunforsvar
  3.4. Hjertesygdomme
  3.5. Lungesygdom
  3.6. Kræftsygdom
  3.7. Nyresygdom
  3.8. Diabetes
  3.9. Mavetarm- eller leversygdom
  3.10. Neurologisk sygdom
  3.11. Reumatologisk sygdom
  3.12. Børn med kronisk sygdom
  3.13. Gravide
  3.14. Mandligt biologisk køn
  3.15. Rygning
  3.16. Socialt og økonomisk udsatte
  3.17. Arbejde i sundhedssektoren

 

Opdateret 23. september

 • Tilrettet version tilføjet. I den tidligere version var der enkelte slå- og stavefejl og en uafsluttet sætning i afsnittet om kræft. Desuden var der ved en fejl et afsnit i kap. 4, som ikke var opdateret mht. en beskrivelse af, hvordan vi opsummerer hvem der er i øget risiko.  

Opdateret 16. september

 • Beskrivelsen vedr. kræft er ændret. Personer uden fast bopæl er erstattet af den bredere gruppe: Socialt og økonomisk udsatte. Konklusionen vedr. gravide er opdateret.
Opdateret 25. maj
 • Præcisering af tilstande, som følge af visse immundæmpende behandlinger.
Opdateret 19. maj
 • Materialet indeholder en opdatering af præparaterne, der kan give en øget risiko, såfremt man er i behandling med disse.
Opdateret 6. maj
 • Referencelisten opdateret med Folkehelseinstituttet, COVID-19: The relationship between age, comorbidity and disease severity – a rapid review.
Oprettet
 • 4. maj 2020.