xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Personer med øget risiko ved COVID-19 - fagligt grundlag

Det faglige grundlag indeholder en gennemgang af den eksisterende viden om COVID-19, en opdateret liste over, hvem der har øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb, samt anbefalinger for personer med øget risiko ved COVID-19.

FAGHÆFTER/KATALOGER 25 MAJ 2020

Sundhedsstyrelsen har hidtil baseret sine anbefalinger om, hvilke sygdomme og tilstande, der kan medføre en øget risiko, på viden om influenza og andre corona-vira som SARS og MERS. Dette skyldes, at der er sparsom viden om bestemte sygdomme og tilstandes sammenhæng med infektion med SARS-CoV-2 og sygelighed og dødelighed ved COVID-19.

I takt med epidemiens tilstedeværelse på verdensplan er der kommet mere viden om sygdommen, og der er også kommet mere viden om, hvordan sygdomsforløbet med COVID-19 påvirkes af forskellige sygdomme eller tilstande.

I denne rapport gennemgås Sundhedsstyrelsens afdækning af den eksisterende viden om COVID-19 og en opdateret liste over, hvilke tilstande eller sygdomme, der kan betragtes at medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb. Endeligt præsenteres anbefalinger for personer med sygdomme eller tilstande, der medfører en øget risiko.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at de anførte sygdomme og tilstande skal gøre den enkelte og dennes læge opmærksom på, at der kan være en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, men at der altid skal foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte person og dennes samlede situation. Denne rapport vil løbende blive justeret i takt med, at der kommer yderligere viden.

Afsnit:

  1. COVID-19 og risiko
  2. Afdækning af sygdomme og tilstande med øget risiko
  3. Gennemgang af litteratur
  4. Faglig rådgivning
  5. Konklusion

 

Versioner

25. maj: Præcisering af tilstande, som følge af visse immundæmpende behandlinger.

19. maj: Materialet indeholder en opdatering af præparaterne, der kan give en øget risiko, såfremt man er i behandling med disse.

6. maj: Referencelisten opdateret med Folkehelseinstituttet, COVID-19: The relationship between age, comorbidity and disease sevity – a rapid review.

1. version blev udgivet 4. maj.

 

Anbefalinger til personer i øget risiko

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af rapporten opdateret anbefalingerne om hvilke personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19.

Læs mere i Håndtering af COVID-19: Anbefalingerne til personer i øget risiko