xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Monitorering af tvang i psykiatrien 2019

Denne opgørelse indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til anvendelsen af tvang i psykiatrien for 2019.

TAL OG ANALYSER 06 MAJ 2020

Sundhedsdatastyrelsen har i samarbejde med regionerne og Sundhedsstyrelsen udviklet en national model til monitorering af anvendelsen af tvang, hvor målsætningen om reduktion i anvendelsen af tvang er operationaliseret ved monitorering af 15 indikatorer.

Hvert halve år offentliggøres data for udviklingen i de 15 indikatorer, og Sundhedsstyrelsen kommenterer på udviklingen det seneste år. 

 
Afsnit
  1. Introduktion
  2. Sundhedsstyrelsens vurdering af resultater
  3. Sammenfatning af resultater
  4. Udviklingen i antal bæltefikseringer over 48 timer
  5. Udviklingen i varighed af bæltefikseringer og i personer udsat for tvangsforanstaltninger

 

Monitorering af tvang i psykiatrien. Opgørelse for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019

Bilag 1: Notat til Sundhedsstyrelsens kommentering

Bilag 2: Oversigt over tvangsformer

Bilag 3: Dokumentation af indikatorer

Bilag 4: Baggrundstabeller

 


 

Se alle udgivelser om tvang i psykiatrien