Engelsk

Håndtering af COVID-19: Gravide og fødende kvinder samt partner og det nyfødte barn

Denne retningslinje omhandler håndtering i sundhedsvæsenet af gravide og fødende, hvor der er mistanke om eller bekræftet smitte med COVID-19, herunder rutinekontroller i graviditeten, screeningsundersøgelser og ved fødsel. Derudover beskriver retningslinjen håndteringen af partner, hvor der er mistanke om eller bekræftet smitte med COVID-19, samt håndtering af det nyfødte barn, herunder ved indlæggelse på neonatalafdeling.

RETNINGSLINJER OG ANBEFALINGER, TIL PERSONALE I SUNDHEDS- OG ÆLDRESEKTOREN 24 MAR 2020

Retningslinjen er opdateret den 24. marts 2020.
Den opdaterede retningslinje præciserer, at det kun er gravide med symptomer på COVID-19, som skal testes, samt at nyfødte, som indlægges på neonatalafdeling, så vidt muligt holdes adskilt fra den COVID-19 positive mor.

For fødsler, hvor hverken den gravide eller partner viser mistanke om eller har påvist COVID-19 smitte, er det Sundhedsstyrelsens anbefaling at svangre- og fødselsforløb forløber som vanligt. Gravide skal dog anbefales at følge Sundhedsstyrelsen generelle anbefalinger vedrørende hygiejne og opmærksomhed på symptomer. Ligeledes skal den gravide informeres om, at der kun kan deltage én pårørende ved fødslen.

Retningslinjen indeholder følgende afsnit:

  • Baggrund 
  • Håndtering ved henvendelse i graviditet og ved fødsel
  • Hvornår skal den gravide testes for COVID-19? 
  • Håndtering af COVID-19 ved rutine kontroller i graviditeten (svangrekontrol ved jordemoder, egen læge, obstetrisk konsultation)
  • Håndtering af COVID-19 ved fødsel 
  • Håndtering efter fødsel, inkl. håndtering af amning