xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Håndtering af COVID-19: Gravide og fødende kvinder samt partner og det nyfødte barn

Denne retningslinje omhandler håndtering i sundhedsvæsenet af gravide og fødende, hvor der er mistanke om eller bekræftet smitte med COVID-19, herunder rutinekontroller i graviditeten, screeningsundersøgelser og ved fødsel. Derudover beskriver retningslinjen håndteringen af partner, hvor der er mistanke om eller bekræftet smitte med COVID-19, samt håndtering af det nyfødte barn, herunder ved indlæggelse på neonatalafdeling.

RETNINGSLINJER 30 APR 2020

Retningslinjen indeholder følgende afsnit:

 • Baggrund 
 • Håndtering ved henvendelse i graviditet og ved fødsel
 • Hvornår skal den gravide/fødende testes for COVID-19? 
 • Hvornår skal partner eller anden i husstanden teste for COVID-19?
 • Håndtering af COVID-19 ved rutine kontroller i graviditeten (svangrekontrol ved jordemoder, egen læge, obstetrisk konsultation)
 • Håndtering af COVID-19 ved fødsel
 • Håndtering efter fødsel, inkl. håndtering af amning

 

Nyt i forbindelse med version 30. april:

 • Alle fødende testes for SARS-CoV-2 ved fødsel på et sygehus for at hindre smitte af personalet 
 • At alle gravide/barslende skal vurderes ift behov for antikoagulerende behandling 
 • Præcisering af, hvornår det nyfødte barn og partner skal testes for SARS-CoV-2 

Nyt i forbindelse med version 11. april:

 • Covid-19 gravide skal ikke bære mundbind under fødslen, såfremt personalet bærer værnemidler
 • Partner med milde symptomer kan via egen læge blive henvist til test for COVID-19
 • Præcisering af tabel og opdeling i gravid/fødende og partner
 • Præcisering af afsnit vedr. mor med bekræftet COVID-19 og barn indlagt på neonatalafdelingen

Nyt i forbindelse med version 24. marts 2020:
Den opdaterede retningslinje præciserer, at det kun er gravide med symptomer på COVID-19, som skal testes, samt at nyfødte, som indlægges på neonatalafdeling, så vidt muligt holdes adskilt fra den COVID-19 positive mor.

 


Find flere materialer om coronavirus/COVID-19