xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

COVID-19: Risikovurdering, strategi og tiltag ved epidemi i Danmark

Formålet er at vurdere risici i forbindelse med epidemisk udvikling af COVID-19 i Danmark, herunder at skitsere scenarier og strategier der sikre løbende opskalering af indsatser med det formål at mindske smittespredning, mindske sygdomsbyrden samt begrænse afledte effekter i samfundet.

ANBEFALINGER, ANALYSER 28 FEB 2023

Historisk dokument: Materialet er udarbejdet i marts 2020 og opdateres ikke.

Strategien beskrives i en model med fire faser, og beskriver hvordan overvågning og beredskab løbende kan tilpasses, og hvordan sundhedsvæsnet kan omstille og udvide sin kapacitet for at imødegå udfordringerne i de enkelte faser.