xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Brug af åbne radioaktive kilder - Vejledning

Denne vejledning har til formål at bidrage til, at reglerne for brug af åbne radioaktive kilder forstås og anvendes korrekt. Reglerne har til formål at sikre, at brug af åbne radioaktive kilder er berettiget og optimeret, og at dosisgrænserne ikke overskrides.

LOVE OG REGLER 10 FEB 2020

Vejledningen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, der varetager myndighedsopgaver vedrørende sikkerhed og strålebeskyttelse, hvor der forekommer, anvendes eller frem-bringes ioniserende stråling.

Vejledningen henvender sig til alle, der bruger åbne radioaktive kilder til ikke-medicinske formål. Vejledningen omfatter dog ikke anvendelse af åbne radioaktive kilder til undervis-ningsformål på grundskoler og gymnasiale undervisningsinstitutioner, lækagesporing, veterinærmedicinsk anvendelse samt NORM.