xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade

- apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati

ANBEFALINGER 05 MAR 2021

Formålet med anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade er at bidrage til ensartet høj kvalitet og sammenhæng i den samlede genoptrænings- og rehabiliteringsindsats, herunder at vejlede sygehuse om henvisning til rette niveau for genoptræning og/eller rehabilitering ved brug af genoptræningsplaner. Ligeledes er formålet at vejlede kommuner om visitation til genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade, som har fået en genoptræningsplan fra et sygehus samt understøtte inddragelse af personen med erhvervet hjerneskade og dennes pårørende. 

Anbefalingerne angiver faglige og organisatoriske rammer hvor inden for opgaven bedst kan løses. Det er faglige anbefalinger, der med fordel kan indarbejdes i lokale instrukser og vejledninger samt i de regionale forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler. Det er således forventningen, at regioner og kommuner orienterer sig i anbefalingerne og vurderer, om de giver anledning til at tilpasse den lokale tilrettelæggelse og udførelse af genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade.

Anbefalingerne beskriver i høj grad organisering, koordination og samarbejde på området. Faglige indsatser beskrives i mindre grad, og i stedet henvises i disse afsnit til andre publikationer.

Anbefalingerne er henvendt til ledere, planlæggere og fagpersoner, der beskæftiger sig med genoptræning og rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade på sygehusene, i almen praksis, i den øvrige praksissektor, i kommuner samt relevante eksterne leverandører involverede i den konkrete indsats.

Version 2: 5. marts 2021
I afsnit 3.2, er tallet 300.000 ændret til 230.000 og der er indsat en fodnote med henvisning til  Sundhedsdatastyrelsens rapport Dataopgørelser vedrørende voksne med erhvervet hjerneskade.

Version 1: 30. september 2020