xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Drikkemønstre blandt ældre

En analyse af drikkemønstre blandt ældre over 65 år

TAL OG ANALYSER 10 NOV 2020

Denne rapport har til formål at beskrive drikkemønstre blandt ældre personer på 65 år eller derover. Analysen gør det muligt at identificere grupper af ældre med forskellige drikkemønstre ud fra besvarelser på spørgsmål relateret til deres alkoholindtag. Herudover karakteriseres grupperne ud fra deres socioøkonomiske og demografiske baggrund, sundhedsadfærd, fysisk og mentalt helbred, kontakt med alment praktiserende læge samt sociale relationer.

Datagrundlaget for rapporten er ”Den Nationale Sundhedsprofil 2017” og analysen er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed for Sundhedsstyrelsen.

Ingen studier har tidligere identificeret grupper med forskellige drikkemønstre blandt ældre i Danmark. Denne viden kan bidrage til at nuancere det videre arbejde med rådgivning, inspiration samt forebyggelse og sundhedsfremme på alkoholområdet.

ALKOHOL - Drikkemønstre blandt ældre 

Rapportens indehold  : 

  • Sammenfatning
  • 1. Indledning
  • 2. Materiale og metode
  • 3. Karakteristik af grupper med forskellige drikkemønstre
  • 4. Drikkemønstre og sundhedsadfærd 
  • 5. Drikkemønstre, selvvurderet helbred og trivsel
  • 6. Drikkemønstre og kontakt med alment praktiserende læge 
  • 7. Drikkemønstre og sociale relationer 
  • Referencer