xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Vejledning om strålingsgeneratorer for servicevirksomheder

Denne vejledning har til formål at bidrage til, at reglerne for brug af strålingsgeneratorer forstås og anvendes korrekt.

18 AUG 2020

Opdatering 18. august 2020:

  • Version 1.1 erstatter den tidligere version 1.0 fra november 2019
  • I version 1.1 af denne vejledning er to formuleringer blevet præciseret. I afsnit 3.2 er det præciseret, at virksomheder typisk, men ikke nødvendigvis, har et CVR-nummer i det danske CVR-register. I afsnit 5.2 er det præciseret, hvornår strålingsgeneratorer, hvis brug udelukkende er underlagt krav om underretning, må sættes i drift efter registrering hos Sundhedsstyrelsen. Desuden er definitionen af ”anlæg” blevet præciseret i ordlisten.

Reglerne findes i strålebeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser. Reglerne har til formål at sikre, at brug af strålekilder er berettiget og optimeret, og at dosisgrænserne ikke overskrides.

Vejledningen henvender sig specielt til de virksomheder, der installerer og servicerer strålingsgeneratorer, 

Radiation generators for service companies - 2020 (Engelsk oversættelse)