xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Vejledning om strålingsgeneratorer for servicevirksomheder

Denne vejledning har til formål at bidrage til, at reglerne for brug af strålingsgeneratorer forstås og anvendes korrekt.

15 NOV 2019

Reglerne findes i strålebeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser. Reglerne har til formål at sikre, at brug af strålekilder er berettiget og optimeret, og at dosisgrænserne ikke overskrides.

Vejledningen henvender sig specielt til de virksomheder, der installerer og servicerer strålingsgeneratorer,