Engelsk

Slutevaluering: Uddannelse af nøglepersoner gennem demensrejsehold

Denne evalueringsrapport markerer afslutningen på satspuljeprojektet Uddannelse af nøglepersoner gennem Demensrejsehold.

EVALUERINGER 28 MAR 2019

Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold består af en række faglige kompetencepersoner, som via praksisnær læring har uddannet 6-10 demensnøglepersoner på 50 plejecentre fordelt på 14 kommuner i perioden 2016-2018.

Demensrejseholdet har gennem kompetenceudvikling og ledelsessparring understøttet en omstilling af praksis mod en mere per-sonorienteret plejeindsats, hvor medarbejderne bl.a. arbejder ud fra beboernes perspektiv.

Slutevaluering af nøglepersoner, 2019

Se også

Uddannelse af nøglepersoner gennem demensrejsehold - Første evalueringsrapport juli 2016

Projektbeskrivelse