xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Rationel Farmakoterapi 1, 2019

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi beskriver denne gang, hvordan læger kan hjælpe patienter, der skal ud af deres opioidbehandling.

TIDSSKRIFTER 21 JAN 2019

Artikel 

Aftrapning af opioider - version med habilitetserklæringer

I artiklen 'Aftrapning af opioider' henvises til, som findes her: Pain Medication Questionnaire

Pdf-version

Månedsblad, januar 2019

Note

1) Strategier til at undgå afhængighed ved smertebehandling, Ugeskrift for Læger 2017;179:V01170059, af Jette Højsted og Henrik Rindom