xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rationel Farmakoterapi 1, 2019

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi beskriver denne gang, hvordan læger kan hjælpe patienter, der skal ud af deres opioidbehandling.

TIDSSKRIFTER 21 JAN 2019

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

Artikel 

Aftrapning af opioider - version med habilitetserklæringer

I artiklen 'Aftrapning af opioider' henvises til, som findes her: Pain Medication Questionnaire

Pdf-version

Månedsblad, januar 2019

Note

1) Strategier til at undgå afhængighed ved smertebehandling, Ugeskrift for Læger 2017;179:V01170059, af Jette Højsted og Henrik Rindom