xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Narkotikasituationen i Danmark - delrapport 3

Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed

06 JUN 2019

Rapporten omhandler behandlingen af stofmisbrug i Danmark.

Blandt indholdet i delrapporten indgår antallet af personer med stofmisbrug, som er indskrevet i behandling, antallet af disse der er nye og indskrevet for første gang, samt hvilke stoffer de angiver er hovedproblemet for deres misbrug. Derudover, beskriver rapporten situationen for unge i stofmisbrugsbehandling, personer med et heroinmisbrug der er i substitutionsbehandling, samt personer der er i behandling under Kriminalforsorgen.

5 delrapporter

Rapporten er tredje del af en serie af udgivelser fra Sundhedsstyrelsen, der tilsammen beskriver Narkotikasituationen i Danmark. Delrapporterne udgives løbende efterhånden som data og undersøgelsesresultater bliver tilgængelige.

1. Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge

2. Skøn over antallet af stofbrugere med et højrisikoforbrug

3. Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed

4. Sundhedsrelaterede konsekvenser 2019

4. Sundhedsrelaterede konsekvenser 2018

5. Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet