xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Iltbehandling til den akut syge voksne patient

Fokus for den nationale kliniske retningslinje er behandlingen med ilt af den akut syge voksne patient. Retningslinjen skelner mellem akut syge voksne patienter med normal iltmætning og dem med nedsat iltmætning.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 12 OKT 2020

I retningslinjen indgår anbefalinger om ikke at behandle akut syge voksne patienter med normal iltmætning med ilt, mens akut syge voksne patienter med nedsat iltmætning bør behandles med ilt. 

Iltbehandlingen bør altid justeres, så man undgår høje koncentrationer af ilt i blodet.

Den nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger for udvalgte dele af området og kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger, forløbsbeskrivelser mv. på området.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for iltbehandling til den akut syge voksne patient (pdf)

National klinisk retningslinje for iltbehandling til den akut syge voksne patient (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Kommissorium

Kommissorium

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Høring

Høringsportal

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Opdateret 12. oktober 2020
  • Engelsk quick guide tilføjet