xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: iltbehandling til den akut syge voksne patient

Fokus for den nationale kliniske retningslinje er behandlingen med ilt af den akut syge voksne patient. Retningslinjen skelner mellem akut syge voksne patienter med normal iltmætning og dem med nedsat iltmætning.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 12 OKT 2020

I retningslinjen indgår anbefalinger om ikke at behandle akut syge voksne patienter med normal iltmætning med ilt, mens akut syge voksne patienter med nedsat iltmætning bør behandles med ilt. 

Iltbehandlingen bør altid justeres, så man undgår høje koncentrationer af ilt i blodet.

Den nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger for udvalgte dele af området, og kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger, forløbsbeskrivelser mv. på området

Retningslinje

NKR Retningslinje- pdf

NKR Retningslinje - MagicApp.org

Quickguide

Quickguide

English version

Quick guide - National Clinical Guideline for oxygen therapy for acutely ill adult patients

Høring

Se høringsrapporten på høringsportalen 

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Kommissorium

Kommissorium

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

 

Opdateret 12. oktober 2020
  • Engelsk quickguide tilføjet