xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type - ikke gældende

Anbefalingerne er ikke længere gældende

ANBEFALINGER 26 MAR 2019

Retningslinjen behandler medicinske og psykoterapeutiske tiltag til patienter med emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type. Målet er at højne og ensarte kvaliteten i udredningen og behandlingen af borderline, eksempelvis ved, efter en individuel vurdering sammen med patienten, at tilbyde psykoeducation, psykoterapi eller øvrige behandlingstilgange.

Diagnosen emotionel ustabil personlighedsstruktur borderlinetype - i daglig tale borderline personlighedsforstyrrelse (BPF) er den fjerde mest udbredte diagnose i psykiatrien, og sygdommen er forbundet med et stort ressourceforbrug og behandlingsmæssige udfordringer.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Retningslinjen

National klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Høring

Høringsnotat

Høringsportal

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (pdf)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

Unimodal vs Multimodal behandling (pdf)

Unimodal vs Multimodal behandling (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for opdatering af guidelines

Søgeprotokol for opdatering PICOs 3, 4, 5 og 6

Flowcharts 2019

Flowcharts 2014

Tidligere søgeprotokoller

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur