Engelsk

Håndtering af fnat på efterskoler

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet information om, hvordan efterskolerne kan stoppe smitte med fnat.

PATIENTINFORMATION, RETNINGSLINJER OG ANBEFALINGER 26 FEB 2019

Der opstår af og til udbrud af fnat på efterskoler. Og det kan være særligt vanskeligt at håndtere udbruddene, fordi de mange unge bor tæt sammen, og kan smitte hinanden, fx ved at sidde i hinandens senge og bruge samme håndklæde.

Til skoleledere, forældre og elever

Dette informationsark er til skoledere, forældre og elever, hvor efterskolerne bliver rådgivet om, hvordan de laver en grundig smitteopsporing. 

Informationsark til skoleledere, forældre og elever - håndtering af fnat på efterskoler

Til den kommunale sundhedstjeneste

Dette informationsark til den kommunale sundhedstjeneste indeholder forslag til, hvordan den kommunale sundhedstjeneste kan bistå efterskoler med at begrænse smitte med fnat.

Informationsark om fnat til den kommunale sundhedstjeneste - håndtering af fnat på efterskoler

Sundhedsstyrelsen har udformet dette informationsark til den kom-munale sundhedstjeneste, som indeholder forslag til, hvordan den kommunale sundhedstjeneste kan bistå efterskoler o.l. med at be-grænse smitte med fnat.

Se desuden

Nyhed fra 27. februar 2019: Hvordan skal efterskoler håndtere fnat?

Hvad er fnat?

Læs om fnat i Patienthåndbogen på sundhed.dk

Læs om scabies/fnat i Lægehåndbogen på sundhed.dk