xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Den kommunale tandpleje: Vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje

Kommunerne varetager via den kommunale tandpleje en række vigtige opgaver for at fremme af tandsundheden i Danmark.

ANBEFALINGER, LOVE OG REGLER 16 MAJ 2023

Vejledningen vedrører omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje.

Den kommunale tandpleje: Vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje - pdf

VEJ nr 9382 af 12/05/2023: Den kommunale tandpleje. Vejledinng for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje retsinformation.dk

Afsnit

 1. Indledning
 2. Børne- og ungdomstandpleje
 3. Omsorgstandpleje
 4. Specialtandpleje
 5. Socialtandpleje
 6. Tilskud til tandpleje efter sundhedslovens §135
 7. Koordination og administration af tilbud i den kommunale tandpleje
 8. Ikrafttræden

 

Versioner

Version 3: maj 2023

Titel: Vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje (VEJ nr 9382 af 12/05/2023)

Vejledningen er opdateret i forhold til:

 • udvidelse af målgruppen for børne- og ungdomstandpleje i kommunens eget tilbud samt ved frit valg i privat praksis og frit valg af anden kommunes klinik.
 • udvidet anvendelse af praktiserende tandplejere ved kommunens organisering af børne- og ungdomstandplejen
 • udvidet anvendelse af praktiserende tandplejere ved børn og unges frit valg af privat praksis
 • præcisering af regler vedr. kommunens godkendelse af behandlingstilbud i privat praksis
 • indførelse af regler vedr. kommunens mulighed for at foretage visitation til tandregulering og andre kostbare behandlingsydelser i privat praksis

Vejledningen træder i kraft den 15.05.2023 og erstatter Sundhedsstyrelsens Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje fra 2020 (svarende til Version 2: 2020) (VEJ nr. 9660 af 29/09/2020).

 

Version 2: September 2020 

Titel: Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje (VEJ nr. 9660 af 29/09/2020)

Ændringer i forhold til forrige version: Vejledningen indeholder et kapitel om socialtandpleje, der blev indført som en ny tandplejeordning pr. 1. juli 2022Retningslinjer for socialtandpleje fremgår af vejledningens kapitel 7. Derudover er vejledningens kapitel 1 (Introduktion), kapitel 2 (Koordination og administration af tilbud i den kommunale tandpleje) og kapitel 8 (Tilskud til tandpleje efter sundhedslovens § 135) blevet opdateret, så de også omfatter oplysninger om socialtandpleje. Kapitel 9 (Ikrafttræden) er ligeledes blevet opdateret. Der er ikke foretaget ændringer af indholdsmæssig karakter i vejledningens øvrige kapitler.

 

Version 1: August 2018

Titel: Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje (VEJ nr. 9700 af 06/08/2018)

 

Se desuden

Tandplejebekendtgørelsen: BEK nr 959 af 14/06/2022: Tandplejebekendtgørelsen retsinformation.dk