xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje

Vejledningen fastsætter retningslinjer for omfanget af og kravene til de kommunale tandplejetilbud og tilskud til tandpleje efter sundhedslovens § 135.

LOVGIVNING, VEJLEDNINGER 31 AUG 2018

Kommunerne skal tilbyde børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje. Kommunerne yder økonomisk støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede tandskader og tandskader som følge af epileptiske anfald.

Sundhedsstyrelsen skal fastsætte retningslinjer for den kommunale tandpleje. Der er de seneste år sket ændringer i lovreguleringen af den kommunale tandpleje, senest med genindførsel af regler for frit valg i den kommunale tandpleje pr. 1. januar 2018, ligesom der er sket en faglig og organisatorisk udvikling på tandplejeområdet og i det øvrige sundhedsvæsen.

Den nye vejledning erstatter de retningslinjer i Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje fra 2006, som vedrører den kommunale tandpleje (se kapitel 8 i den nye vejledning).

Vejledning nr. 9700 af 6. august 2018 om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje retsinformation.dk

 

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 603 af 27. maj 2018 om ændring af bekendtgørelse om tandpleje

Bekendtgørelse nr. 1658 af 22. december 2017 om tandpleje