xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Forebyggelse af fald

Denne nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger for forebyggelse af fald hos gruppen af ældre over 65 år.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 17 APR 2018

Den kliniske retningslinje har primært fokus på udpluk af forebyggende indsatser, der kan reducere den ældres risiko for at falde. Retningslinjen anbefaler således superviseret styrke- og balancetræning, samt øvelser til at optræne vestibulærsansen.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for forebyggelse af fald - MAGICapp (magicapp.org)

Retningslinjen fraråder brugen af benzodiazepiner og antidepressiv medicin over længere tid, da præparaterne øger risikoen for at falde.

Endelig anbefales det at installere boligændringer i den ældres hjemme for at reducere risikoen for at falde.

At falde er en naturlig og uundgåelig del af livet. For ældre kan et fald dog have væsentlige helbredsmæssige konsekvenser i form af knoglebrud og hjernerystelse. Et fald kan også udløse frygt for at falde igen, hvilket kan føre til, at den ældre nedsætter sit aktivitetsniveau og sociale interaktion. Derfor er det væsentligt, at man sætter ind med forebyggende indsats overfor de ældre, der er i risiko for fald.

Det anslås, at over 30 % af de hjemmeboende ældre falder mindst én gang om året. Risikoen for at falde stiger med alderen, og næsten dobbelt så mange ældre i alderen 70-80 år falder, sammenlignet med personer under 70 år.

Quickguide

Quick Guide: NKR: forebyggelse af fald

English version

Quick guide: Prevention of falls in elderly people

Høring

Link til Høringsportalen

Høringsnotat NKR for forebyggelse af fald hos ældre

Samlede hørings- og peerreviewsvar

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje vedr. forebyggelse af fald

Baggrundsmateriale

Flowcharts

AMSTAR vurderinger

GRADE evidensprofiler: ”evidensprofiler samlet” indgår i retningslinjen

Metaanalyser og risk-of-bias-vurderinger

PICO 1 Balancetræning (pdf)

PICO 1 Balancetræning (RevMan5 til databrug)

PICO 2 Styrketræning (pdf)

PICO 2 Styrketræning (RevMan5 til databrug)

PICO 3 Konceptuelle Bevægelsesformer (pdf)

PICO 3 Konceptuelle Bevægelsesformer (RevMan5 til databrug)

PICO 4 Vestibulær rehabilitering (pdf)

PICO 4 Vestibulær rehabilitering (RevMan5 til databrug)

PICO 5 Benzodiazepiner (pdf)

PICO 5 Benzodiazepiner (RevMan5 til databrug)

PICO 6 SSRI (pdf)

PICO 6 SSRI (RevMan5 til databrug)

PICO 7 Boligændringer (pdf)

PICO 7 Boligændringer (RevMan5 til databrug)

PICO 8_Kompetenceudvikling (pdf)

PICO 8 Kompetenceudvikling (RevMan5 til databrug)

Søgeprotokoller

Søgprotokol guideline

Søgeprotokol sekundær litteratur

Søgeprotokol primær litteratur