xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Forebyggelse af fald

Denne nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger for forebyggelse af fald hos gruppen af ældre over 65 år.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 17 APR 2018

Den kliniske retningslinje har primært fokus på udpluk af forebyggende indsatser, der kan reducere den ældres risiko for at falde. Retningslinjen anbefaler således superviseret styrke- og balancetræning samt øvelser til at optræne vestibulærsansen.

Retningslinjen fraråder brugen af benzodiazepiner og antidepressiv medicin over længere tid, da præparaterne øger risikoen for at falde.

Endelig anbefales det at installere boligændringer i den ældres hjemme for at reducere risikoen for at falde.

At falde er en naturlig og uundgåelig del af livet. For ældre kan et fald dog have væsentlige helbredsmæssige konsekvenser i form af knoglebrud og hjernerystelse. Et fald kan også udløse frygt for at falde igen, hvilket kan føre til, at den ældre nedsætter sit aktivitetsniveau og sociale interaktion. Derfor er det væsentligt, at man sætter ind med forebyggende indsats over for de ældre, der er i risiko for fald.

Det anslås, at over 30% af de hjemmeboende ældre falder mindst én gang om året. Risikoen for at falde stiger med alderen, og næsten dobbelt så mange ældre i alderen 70-80 år falder sammenlignet med personer under 70 år.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for forebyggelse af fald (pdf)

National klinisk retningslinje for forebyggelse af fald (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsnotat

Høringsportal

Samlede høringssvar inkl. og peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

Evidensprofiler

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (RevMan5)

PICO 2 (pdf)

PICO 2 (RevMan5)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 4 (pdf)

PICO 4 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (RevMan5)

PICO 8 (pdf)

PICO 8 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts