xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Demens og medicin

Retningslinjen indeholder anbefalinger for udvalgte kliniske problemstillinger i forhold til demens og medicin.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 18 DEC 2018

Som følge af den nationale demenshandlingsplan udarbejder Sundhedsstyrelsen tre nationale kliniske retningslinjer på demensområdet.

Personer med demens får flere lægemidler samtidig sammenlignet med personer uden demens. Behandling med medicin hos personer med demens kan være vanskelig, da de ikke altid kan udtrykke deres symptomer, såsom smerter. Derudover kan der være usikkerhed om, hvorfor en given behandling er opstartet, og om behandlingen bør fortsætte. 

Retningslinjen indeholder anbefalinger for udvalgte kliniske problemstillinger, og kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger, forløbsbeskrivelser mv. på området.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for demens og medicin MAGICapp (magicapp.org)

Quickguide

Quickguide

Quick guide, English version

Quick guide, National clinical guideline on dementia and medicine

February 12, 2019: This quick guide contains the key recommendations from the national clinical guideline on dementia and medication.

The guideline was prepared under the auspices of the Danish Health Authority.

The focus of the national clinical guideline is pharmacological treatment of persons with dementia. 

Om retningslinjen

Følgende områder indgår i retningslinjen: 

  • Personer med meget svær demens i behandling med demenslægemidler
  • Personer med demens i langvarig behandling (>3 måneder) med antipsykotika
  • Personer med demens med søvnforstyrrelser og/eller døgnrytmeforstyrrelser og behandling med melatonin 
  • Personer med demens med søvnforstyrrelser og/eller døgnrytmeforstyrrelser og behandling med mirtazapin eller mianserin 
  • Personer med demens uden kendt affektiv sygdom i behandling med antidepressiva (>6 måneder)
  • Personer med demens og behandling med urologiske spasmolytika med antikolinerg virkning
  • Personer med demens i behandling med paracetamol
  • Personer med demens i behandling med opioider
  • Behandlingsmålet for blodtryk hos personer med demens >80 år

Høring

Høringsnotat

Samlet høringssvar med peer reviews

Link til høringsportalen

Kommissorium

Kommissorium NKR demens og medicin

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen

Flowchart

AMSTAR

AMSTAR vurdering

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

PICO

Meta-analyse for melatonin versus placebo. NKR Demens og medicin pdf

Meta-analyse for seponering af antipsykotisk medicin. NKR Demens og medicin pdf

Meta-analyse mirtazapin eller mianserin. NKR Demens og medicin

Meta-analyse seponering af antidepressiva. NKR Demens og medicin

RevMan5

Meta-analyse for melatonin versus placebo. NKR Demens og medicin 2018.rm5

Meta-analyse for seponering af antipsykotisk medicin. NKR Demens og medicin 2018.rm5

Meta-analyse mirtazapin eller mianserin. NKR Demens og medicin 2018.rm5

Meta-analyse seponering af antidepressiva. NKR Demens og medicin 2018.rm5

Søgeprotokoller

Søgeprotokol guidelines

Søgeprotokol sekundær litteratur

Søgeprotokol primær litteratur

Den nationale demenshandlingsplan 2025

Rapporten er udarbejdet som led i arbejdet med initiativ 4: Nye nationale kliniske retningslinjer på demensområdet i Den nationale demenshandlingsplan 2025.

Demenshandlingsplanen rummer i alt 23 initiativer fordelt på fem fokusområder. Alle initiativer har som overordnet mål at forbedre indsatsen for at udrede, pleje og behandle mennesker med demens frem mod 2025. Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for 11 af initiativerne.

Se alle udgivelser inden for Den nationale demenshandlingsplan 2025