xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Rehabilitering af patienter med KOL

Formålet med retningslinjen er at give vidensbaserede nationale anbefalinger til rehabilitering af patienter med KOL.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 28 MAJ 2018

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er et globalt sundhedsproblem og en væsentlig årsag til sygelighed og død i Danmark. KOL-rehabilitering er en veldokumenteret og effektiv del af behandlingen af sygdommen, og kan hjælpe den enkelte patient med KOL øget funktionsevne og større livskvalitet i sin dagligdag.

Når Sundhedsstyrelsen har valgt at opdatere den nationale kliniske retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL skyldes det, at arbejdsgruppen vurderede, at der er kommet ny viden på området, der taler for en revision. Formålet med retningslinjen er at give vidensbaserede nationale anbefalinger til rehabilitering af patienter med KOL.

Det helt grundlæggende princip i retningslinjen er fortsat, at patienter med KOL har gavn af at deltage i et rehabiliteringsprogram. Det gælder både patienter med svære KOL symptomer, og patienter med lettere grad af åndenød. Rehabilitering kan med fordel inkludere både patientuddannelse og inddrage de pårørende.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL- MAGICapp (magicapp.org) 

Quickguide

Quick guide: NKR: Rehabilitering af patienter med KOL

Høring

Link til høringsportalen

Høringsnotat

Samlede hørings- og peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

Flowcharts 2018

Flowcharts 2014

Metaanalyser, fokuseret spørgsmål og risk-of-bias-vurderinger

Metaanalyse, RevMan5 til databrug: fokuseret spørgsmål 1, 2018

Ekskluderede studier: fokuseret spørgsmål 1, 2018 (pdf) 

Metaanalyse: fokuseret spørgsmål 1, 2018 (pdf) 

 

Metaanalyse, RevMan5 til databrug: fokuseret spørgsmål 2, 2018

Ekskluderede studier: fokuseret spørgsmål 2, 2018 (pdf) 

Metaanalyse: fokuseret spørgsmål 2, 2018 (pdf) 

 

Metaanalyse, RevMan5 til databrug: fokuseret spørgsmål 3, kombineret træning versus udholdenhed, 2018

Ekskluderede studier: fokuseret spørgsmål 3, kombineret træning versus udholdenhed, 2018 (pdf) 

Metaanalyse: fokuseret spørgsmål 3, kombineret træning versus udholdenhed, 2018 (pdf) 

Metaanalyse, RevMan5 til databrug: fokuseret spørgsmål 3, Styrke versus udholdenhed, 2018

Ekskluderede studier: fokuseret spørgsmål 3, styrke versus udholdenhed, 2018 (pdf) 

Metaanalyse: fokuseret spørgsmål 3, styrke versus udholdenhed, 2018 (pdf) 

Metaanalyse, RevMan5 til databrug: fokuseret spørgsmål 6, 2018

Ekskluderede studier: fokuseret spørgsmål 6, 2018 (pdf) 

Metaanalyse: fokuseret spørgsmål 6, 2018 (pdf) 

Metaanalyse, RevMan5 til databrug: fokuseret spørgsmål 7, 2018

Ekskluderede studier: fokuseret spørgsmål 7, 2018 (pdf) 

Metaanalyse: fokuseret spørgsmål 7, 2018 (pdf)

Søgeprotokoller

Søgeprotokol guideline

Søgeprotokol primær litteratur