xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Behandling af alkoholafhængighed

ANBEFALINGER 23 NOV 2018

Omkring 140.000 personer lider af alkoholafhængighed i Danmark, men kun en mindre del er i behandling. Personer, der er afhængige af alkohol, har tre til fem gange højere risiko for at dø tidligt sammenlignet med resten af befolkningen. Dette gælder især for dødsfald på grund af leversygdom, ulykker, selvmord og infektioner, som er markant højere hos personer med alkoholafhængighed. 

Baggrunden for, at Sundhedsstyrelsen opdaterer den nationale kliniske retningslinje om behandling af alkoholafhængighed, er for at medtage nye studier på området, men også for at samle den oprindelige retningslinje fra 2015 og tillægget om farmakologisk behandling af alkoholafhængighed fra 2017. 

Formålet med den opdaterede retningslinje er at give vidensbaserede nationale anbefalinger for behandling af alkoholafhængighed for at være med til at højne og ensrette kvaliteten af alkoholbehandling i Danmark.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende. 

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Høring

Høringsportal

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

Metaanalyser og risk of bias

Varighed af behandling (opdateret pdf)

Varighed af behandling (opdateret RevMan5)

Acamposat (opdateret pdf)

Acamposat (opdateret RevMan5)

Disulfiram (opdateret pdf)

Disulfiram (opdateret RevMan5)

Naltrexon (opdateret pdf)

Naltrexon (opdateret RevMan5)

Døgn- vs. dagsbehandling (opdateret pdf)

Døgn- vs. dagsbehandling (opdateret RevMan5)

Ekskluderede studier

Ekskluderede studier (opdateret 2018)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts