xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Information til sundheds­professionelle om ebolavirus sygdom

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer til sundhedsprofessionelle om håndtering af ebolavirus sygdom.

25 MAJ 2018