Engelsk

Forskning til gavn for mennesker med demens og deres pårørende - National forskningsstrategi for demens 2025

Denne nationale forskningsstrategi til gavn for mennesker med demens og deres pårørende udspringer af ”Et trygt og værdigt liv med demens - National Demenshandlingsplan 2025”, som netop har fokus på øget videns- og kompetenceniveau.

19 DEC 2018

Der blev i demenshandlingsplanen afsat 6,7 mio. kr. til at styrke forskning på demensområdet. Midlerne går til fem erhvervs-ph.d.er, der skal forske i demensområdet samt til udarbejdelse af forskningsstrategien ”Forskning til gavn for mennesker med demens og deres pårørende”. 

Engelsk version: Research for the benefit of people with dementia and their relatives