Engelsk

Forebyggelsespakke - Indeklima i skoler

Formålet med forebyggelsespakken om indeklima i skoler er at understøtte kommunens indsats for at sikre et tilfredsstillende indeklima i skolerne.

RETNINGSLINJER OG ANBEFALINGER 20 APR 2018

Bestil trykt udgave 

Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker, som indeholder faglige anbefalinger til kommunal sundhedsfremme og forebyggelse af høj kvalitet. Forebyggelsespakkerne kan bruges til at prioritere og planlægge indsatsen i kommunerne.

Serien af forebyggelsespakker omhandler følgende temaer:

Som en introduktion til arbejdet med forebyggelse har Sundhedsstyrelsen udarbejdet publikationen Kommunens arbejde med forebyggelsespakkerne.