xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evidens for livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt

Formålet med litteraturgennemgangen er at opdatere og vurdere evidensen for sundhedsmæssige effekter af livstilsinterventioner for at opnå vægttab eller vedligeholdelse af vægttab hos børn, unge, voksne og ældre med svær overvægt.

VIDEN OG INSPIRATION 05 JUL 2018

- en litteraturgennemgang

Den opdaterede evidensvurdering er med til at udgøre et grundlag for Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af anbefalinger på området. Derudover kan evidensgennemgangen have interesse for fagpersoner, der ønsker dybdegående indsigt i evidensen vedr. livstilsinterventioner til børn, unge, voksne og ældre med svær overvægt, fx undervisere på videregående uddannelser og forskere.

Rapporten er udarbejdet af Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, for Sundhedsstyrelsen.

Litteraturgennemgangen har dannet baggrund for Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Livsstilsintervention ved svær overvægt.

Læs om høring af anbefalinger for livsstilsintervention ved svær overvægt her