xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Retningslinjer for fosterdiagnostik - prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik

Sundhedsstyrelsen har gennemført en revision af ”Retningslinjer for fosterdiagnostik – prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik” fra 2004.

24 JAN 2017

Retningslinjer for fosterdiagnostik - prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik

Det fosterdiagnostiske undersøgelsestilbud er veletableret, velfungerende og har en høj deltagel-sesprocent. Således takker omkring 97 procent af de gravide ja til tilbuddene.

En stor styrke i det danske fosterdiagnostiske program er, at det fra starten har været et ensartet offentligt tilbud, som har været nøje monitoreret. Dette har muliggjort en løbende opfølgning på effekterne af tilbuddet. Det har været afgørende for kvalitetssikringen af fosterdiagnostikken og givet en uundværlig viden til opdateringen.