Engelsk

Monitorering af specialeplanen

Dette notat redegør for, hvordan de enkelte specialer monitoreres via indikatorer for udvalgte specialfunktioner.

MONITORERING OG ANALYSER 21 FEB 2017

Formålet med monitorering af specialeplanen er:

  • At følge aktivitetsvolumen på matrikler, der er godkendt til en specialfunktion, herunder eventuelt også om der er aktivitet på matrikler, som ikke er godkendt til at varetage specialfunktionen
  • At følge kvaliteten af varetagelsen af specialfunktioner på godkendte matrikler