xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Hygiejne ved langvarig, midlertidig indkvartering af mange personer

Vejledning til regioner, kommuner, øvrige statslige myndigheder, humanitære organisationer med flere

02 FEB 2017

Flygtninge- og migrantsituationen, som opstod i efteråret 2015, medførte store stigninger i antallet af flygtninge og asylansøgere til Danmark. Situationen har givet de involverede myndigheder en række udfordringer, og Sundhedsstyrelsen finder det væsentligt at arbejde for at sikre ensartede og gode sundhedsmæssige forhold – herunder hygiejne – for disse flygtninge og migranter.   

I den sammenhæng har Sundhedsstyrelsen fundet anledning til at revidere ”Vejledning om hygiejne i asylcentre” fra 1998. Sundhedsstyrelsen nedsatte derfor en arbejdsgruppe bestående af relevante aktører og interessenter til at bistå med dette arbejde. Resultatet er denne vejledning.

Vejledningens målgruppe er planlæggere af midlertidig indkvartering fx kommunale og regionale beredskabsplanlæggere, humanitære organisationer mv.