Engelsk

Forebyggende behandling (PrEP) mod hiv i særlige risikogrupper

Sundhedsstyrelsen har foretaget en faglig vurdering af PrEP (forebyggende behandling mod hiv) til særlige risikogrupper:

30 OKT 2017