xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske lænderygsmerter

Anbefalingerne i rapporten skal medvirke til at øge kvaliteten i udredning, behandling og forebyggelses- og rehabiliteringstilbud samt i opfølgning på forløbet i forhold til mennesker med kroniske lænderygsmerter. Anbefalingerne oplister indsatser som bør overvejes til mennesker med kroniske lænderygsmerter.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 07 APR 2017

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske lænderygsmerter, version 1,1, juni 2017

Anbefalingerne er henvendt til sundhedsfaglige ledere, planlæggere og sundhedspersonale, der beskæftiger sig med mennesker med kroniske lænderygsmerter på sygehusene, i praksissektoren samt i kommunerne.

Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af økonomiaftalen for 2016 med Danske Regioner og KL, hvor det fremgår, at der skal udarbejdes forløbsplaner for mennesker med udvalgte kroniske sygdomme.

Forløbsplaner er individuelle patientplaner, der tydeliggør, hvilke tilbud og hvilket forløb en patient, der har en given kronisk sygdom, kan forvente. Planen udarbejdes af den praktiserende læge i samarbejde med den enkelte patient.