xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom. Årsrapport 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivende panel for eksperimentel behandling vurderer mulighederne for henvisning til eksperimental behandling i Danmark.

03 JUN 2016

Patienter, der lider af en livstruende sygdom, og hvor den behandlende sygehuslæge vurderer, at der ikke umiddelbart kan tilbydes yderligere behandling, kan få en vurdering af om der er muligheder for eksperimentel behandling i Danmark eller udlandet eller få rådgivning om supplerende undersøgelser eller behandling på offentlige sygehuse i landet.

I 2015 har panelet vurderet muligheder for eksperimentel behandling i 405 patientsager, hvoraf 371 var nye sager.