Engelsk

Pakkeforløb for kræft i spiserør mavemunden og mavesækken

Formålet med pakkeforløb for kræftområdet er, at patienter skal opleve et veltilrettelagt, helhedsorienteret fagligt forløb uden unødig ventetid i forbindelse med udredning, initial behandling og efterforløbet, rehabilitering og palliation, med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne.

PATIENTFORLØB 28 OKT 2016

Et pakkeforløb er et standardpatientforløb, som beskriver organisation og sundhedsfagligt indhold, kommunikation med patient og pårørende, samt angiver entydig ansvarsplacering og forløbstider.

Obs. tryk på F5 når pdf'erne åbnes, for at se den seneste version.

Indgang til pakkeforløb for kræft i spiserør, mavesæk og mavemund  - til brug i almen praksis


Pakkeforløb kræft i spiserør, mavesæk og mavemund - for fagfolk


Opfølgningsprogram for pakkeforløb for kræft i spiserør, mavesæk og mavemund - til fagfolk


Om pakkeforløb og opfølgningsprogrammer

Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer. Begreber, forløbstider og monitorering - For fagfolk