Engelsk

Pakkeforløb for hoved- og halskræft

Formålet med pakkeforløb for kræftområdet er, at patienter skal opleve et veltilrettelagt, helhedsorienteret fagligt forløb uden unødig ventetid i forbindelse med udredning, initial behandling og efterforløbet, rehabilitering og palliation, med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne.

PATIENTFORLØB 28 OKT 2016

Et pakkeforløb er et standardpatientforløb, som beskriver organisation og sundhedsfagligt indhold, kommunikation med patient og pårørende, samt angiver entydig ansvarsplacering og forløbstider.

Obs. tryk på F5 når pdf'erne åbnes, for at se den seneste version.

Oversigt over indgang til pakkeforløb for hoved- og halskræft - Til brug i almen praksis


Pakkeforløb for hoved- og halskræft - For fagfolk


Opfølgningsprogram for hoved- og halskræft - For fagfolk


Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer. Begreber, forløbstider og monitorering - For fagfolk