xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Opdatering af Velfærdsteknologi - nye hjælpemidler i ældreplejen

Siden ÆldreForum i 2010 udgav publikationen "Velfærdsteknologi - nye hjælpemidler i ældreplejen" er meget sket. Dele af publikationen er opdateret i januar 2016. Først og fremmest med eksempler på ny eller videreudviklet teknologi, men også kapitlet om vidensinstitutioner og puljer er opdateret. Samtidig er alle links gennemgået og så vidt muligt opdateret.

01 JAN 2016

Opdatering af "Velfærdsteknologi - nye hjælpemidler i ældreplejen"


Udgivet af ÆldreForum

ÆldreForum blev nedlagt med virkning fra 1. januar 2017

ÆldreForum var et uafhængigt, statsligt råd under Sundheds- og Ældreministeriet, som i 1996 blev nedsat for at følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på alle ældrelivets områder.

ÆldreForum har udgivet en lang række publikationer med information, inspiration og debatskabende stof til en bred gruppe af modtagere, bl.a. ældre borgere, kommuner, regioner, ældreråd, ældreorganisationer, uddannelsesinstitutioner samt social- og sundhedspersonale på sygehuse, plejehjem, aktivitetscentre og i hjemmeplejen.

Udgivelser fra ÆldreForum er nu alene tilgængelige i elektronisk form.