xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

Denne nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger vedr. udredning og behandling af personer over 18 år med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 08 FEB 2016

Retningslinjen skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer og vejledninger mv. på området. 

For eksempel anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle personer, der bliver henvist til behandling for alkoholafhængighed, bliver undersøgt for, om de har en psykisk lidelse, og omvendt at personer med en psykisk lidelse i psykiatrien undersøges for, om de er afhængige af alkohol.

Hvis en person har både en alkoholafhængighed og en psykisk lidelse, bør personen behandles for begge dele samtidig, enten i et integreret forløb på ét behandlingssted eller af flere behandlingssteder, der koordinerer behandlingen.

Evidensgrundlaget for retningslinjen er spinkelt, da der er gennemført forholdsvis få studier, der lever op til internationale standarder for kliniske retningslinjer. Der er således behov for mere forskning på området.

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse pdf

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse (MAGICapp magicapp.org)

Quickguide

Quickguide

English version

Quick guide: National clinical guideline for the assessment and treatment of concomitant alcohol dependence and mental disorder (pdf)

Høring

Høringsportalen

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje for udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Fokuserede spørgsmål

GRADE evidensprofiler

'Evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

Flowcharts

Flowcharts

Vurderinger

AMSTAR
AGREE

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

PICO 5 (RevMan5 til databrug)

PICO 5 (pdf)

PICO 6 (RevMan5 til databrug)

PICO 6 (pdf)

PICO 9 (RevMan5 til databrug)

PICO 9 (pdf)

PICO 9 Adverse events (RevMan5 til databrug)

PICO 9 Adverse events (pdf)

Søgebeskrivelse

Søgebeskrivelse

Søgeprotokoller

Guidelines

Søgeprotokol for guidelines til NKR: udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

Sekundær litteratur
Søgeprotokol for sekundær litteratur til NKR: udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

Primær litteratur
Søgeprotokol for primær litteratur til NKR: udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse