xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

Denne nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger vedr. udredning og behandling af personer over 18 år med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 08 FEB 2016

Retningslinjen skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer og vejledninger mv. på området. 

For eksempel anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle personer, der bliver henvist til behandling for alkoholafhængighed, bliver undersøgt for, om de har en psykisk lidelse, og omvendt at personer med en psykisk lidelse i psykiatrien undersøges for, om de er afhængige af alkohol.

Hvis en person har både en alkoholafhængighed og en psykisk lidelse, bør personen behandles for begge dele samtidig, enten i et integreret forløb på ét behandlingssted eller af flere behandlingssteder, der koordinerer behandlingen.

Evidensgrundlaget for retningslinjen er spinkelt, da der er gennemført forholdsvis få studier, der lever op til internationale standarder for kliniske retningslinjer. Der er således behov for mere forskning på området.

Retningslinjen er genvurderet i 2019
Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2019.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse (pdf)

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportalen

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Fokuserede spørgsmål

GRADE evidensprofiler

'Evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

PICO 9 (pdf)

PICO 9 (RevMan5)

PICO 9: Adverse events (pdf)

PICO 9: Adverse events (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgebeskrivelse

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2019)

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts