xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverods­påvirkning (lumbal radikulopati)

Den nationale kliniske retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati) giver anbefalinger om ikke-kirurgiske behandlingsmuligheder.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 19 JAN 2016

National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati)

 

Anbefalingerne er bl.a. at opfordre patienten til normal fysisk aktivitet, tilbyde superviseret øvelsesterapi, retningsspecifikke øvelser eller øvelser til træning af neuromoskulær kontrol samt at tilbyde manuelle ledmobiliserende teknikker. Retningslinjen anbefaler ikke rutinemæssigt tilbud om MR-skanning og ekstraforaminal glukokortikoid injektion omkring den lumbale nerverod eller akupunktur. Retningslinjen forholder sig yderligere til rygkirurgisk vurdering.

Retningslinjen omfatter udvalgte elementer i den ikke-kirurgiske og ikke-peroral farmakologisk behandling. Retningslinjen er således et supplement til øvrige retningslinjer, forløbsprogrammer og behandlingsvejledninger på området. Ud over kliniske anbefalinger peger retningslinjen på behovet for at styrke forskningen og dermed evidensgrundlaget for de ikke-kirurgiske behandlinger.

Retningslinjen skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

Quickguide

Quickguide: National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati)

English version

Quick guide: National clinical guideline for the non-surgical treatment of recent onset lumbar nerve root compression (lumbar radiculopathy)

Høring

Høringsportalen

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati)

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Fokuserede spørgsmål

Grade evidensprofiler

'Evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

Flowcharts

Flowcharts

Vurderinger

AMSTAR

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

PICO 1 fysisk aktivitet (RM5 til databrug)

PICO 1 fysisk aktivitet (pdf)

PICO 2 superviseret øvelsesterapi (RM5 til databrug)

PICO 2 superviseret øvelsesterapi (pdf)

PICO 3 specifik øvelsesterapi (RM5 til databrug)

PICO 3 specifik øvelsesterapi (pdf)

PICO 5 ledmobiliserende teknikker (RM5 til databrug)

PICO 5 ledmobiliserende teknikker (pdf)

PICO 6 ledmobiliserende teknikker eller øvelsesterapi (RM5 til databrug)

PICO 6 ledmobiliserende teknikker eller øvelsesterapi (pdf)

Søgebeskrivelse

Søgebeskrivelse

Søgeprotokoller

Guidelines

Søgeprotokol for guidelines til NKR Ikke kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodpåvirkning (lumbal radikulopati)

Sekundær litteratur

Søgeprotokol for sekundær litteratur til NKR Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati)

Primær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur til NKR Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati)