xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Den nationale kliniske retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) giver anbefalinger om medicinsk og psykoterapeutisk behandling.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 12 FEB 2016

Anbefalingerne er bl.a., at manualiseret familibaseret kognitiv adfærdsterapi kan overvejes til behandling af børn og unge med OCD, samt at kognitiv adfærdsterapi i gruppe kan overvejes til voksne med OCD, mens det er god praksis at være tilbageholdende med at tilbyde gruppebehandling til børn og unge med OCD.

Retningslinjen anbefaler ikke, at selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI) anvendes som tillæg til behandling med kognitiv adfærdsterapi, som førstevalgsbehandling til børn og unge med moderat til svær OCD. I forhold til voksne bør SSRI, som tillæg til behandling med kognitiv adfærdsterapi, kun anvendes efter nøje overvejelse, som førstevalg.

Retningslinjen forholder sig yderligere til kognitiv adfærdsterapi til behandling af mild OCD, tredjebølge kognitiv terapi, tillægsbehandling med atypisk antipsykotikum, seponering af antidepressiv og varighed af kognitiv adfærdsterapi behandling.

Retningslinjen skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

National klinisk retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)


National klinisk retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) (MAGICapp magicapp.org)

Quickguide

Quickguide: National klinisk retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

English version

Quick guide: National clinical guideline for the treatment of obsessive-compulsive disorder (OCD)

Høring

Link til høringsportalen

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje vedr. OCD (behandling af børn, unge og voksne)

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Fokuserede spørgsmål

GRADE evidensprofiler

'Evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

Flowcharts

Flowcharts

Vurderinger

AMSTAR

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

PICO 2 Familiebehandling (pdf)

PICO 2 Familiebehandling (RevMan5 til databrug)

PICO 3 Gruppe eller individuel KAT (pdf)

PICO 3 Gruppe eller individuel KAT (RevMan5 til databrug)

PICO 4 Tredjebølge kognitiv terapi (pdf)

PICO 4 Tredjebølge kognitiv terapi (RevMan5 til databrug)

PICO 5 Førstevalgsbehandling til børn og unge (pdf)

PICO 5 Førstevalgsbehandling til børn og unge (RevMan5 til databrug)

PICO 6 Førstevalgsbehandling til voksne (pdf)

PICO 6 Førstevalgsbehandling til voksne (RevMan5 til databrug)

PICO 8 Tillægsbehandling med atypisk antipsykotikum (pdf)

PICO 8 Tillægsbehandling med atypisk antipsykotikum (RevMan5 til databrug)

PICO 9 Seponering af antidepressiva (pdf)

PICO 9 Seponering af antidepressiva (RevMan5 til databrug)

Søgebeskrivelse

Søgebeskrivelse

Søgeprotokoller

Guidelines

Søgeprotokol for guidelines til NKR: behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Sekundær litteratur

Søgeprotokol for sekundær litteratur til NKR: behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)
Primær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur til NKR: behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)