xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Non-farmakologisk behandling af unipolar depression

Den nationale kliniske retningslinje skal medvirke til at understøtte og optimere de ikke-medicinske behandlingsindsatser til patienter med depression på tværs af landet.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 27 MAJ 2016

Den nationale kliniske retningslinje giver nye vidensbaserede anbefalinger med særligt fokus på brug af psykoterapi. For eksempel anbefales psykoterapi i kombination med medicinsk behandling til patienter med depression af moderat til svær grad.

Retningslinjen forholder sig også til de gavnlige og skadelige virkninger ved tidlig opsporing af depression hos en bestemt gruppe af patienter, der er i særlig høj risiko, samt effekten af fysisk træning i behandlingen af depression. Retningslinjen kommer også ind på mindfulness-træning, samtaler/samtaleterapi ved praktiserende læge og collaborative care til patienter med depression. 

Den nationale kliniske retningslinje skal dermed medvirke til at understøtte og optimere de ikke-medicinske behandlingsindsatser til patienter med depression på tværs af landet. Retningslinjen er faglig rådgivning og beskriver den videnskabelige viden på området, og anbefalingerne bygger på denne viden samt på en faglig arbejdsgruppes erfaring på området.

Retningslinjen kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger med videre på området.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af unipolar depression pdf

National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af unipolar depression (MAGICapp magicapp.org)

Quickguide

Quickguide: National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af unipolar depression

English version

Quickguide: National clinical guideline for the non-pharmacological treatment of unipolar depression

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje for unipolar depression (diagnostik og non-farmakologisk behandling)

Høring

Høringsmaterialet kan findes på Høringsportalen 

Baggrundsmateriale

Flowcharts

Flowcharts

AGREE

AGREE-vurderinger (PDF)

AMSTAR

AMSTAR-vurderinger (PDF)

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

PICO 2 (PDF)

PICO 2 (RevMan5 til databrug)

PICO 3 (PDF)

PICO 3 (RevMan5 til databrug)

PICO 4 (PDF)

PICO 4 (RevMan5 til databrug)

PICO 5 (PDF)

PICO 5 (RevMan5 til databrug)

PICO 6 (PDF)

PICO 6 (RevMan5 til databrug)

PICO 7 (PDF)

PICO 7 (RevMan5 til databrug)

PICO 9 (PDF)

PICO 9 (RevMan5 til databrug)

Søgeprotokoller

Søgeprotokol for guidelines til NKR: Unipolar depression

Søgeprotokol for sekundær litteratur til NKR: Unipolar depression

Søgeprotokol for primær litteratur til NKR: Unipolar depression