xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Hofteartrose – ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA (primære total hoftealloplastikker)

Denne retningslinje omhandler den ikke-kirurgiske behandling ved hofteartrose og genoptræning efter total hoftealloplastik (THA).

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 24 AUG 2016

Denne retningslinje omhandler den ikke-kirurgiske behandling ved hofteartrose og genoptræning efter total hoftealloplastik (THA). De fokuserede spørgsmål er fordelt på disse to patientkategorier.  

Retningslinjerne beskæftiger sig blandt andet med forskellige typer træning og supervision til patienter med hofteartrose og i forhold til genoptræning efter THA. 

Formålet med de nationale kliniske retningslinjer er at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb og vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering i sundhedsvæsenet. Det er forventningen, at denne retningslinje vil føre til et mere ensartet og evidensbaseret behandlingstilbud til patienter med hofteartrose, dels i den ikke-kirurgiske del af behandlingen, og dels i genoptræningen efter total hoftealloplastik blandt de patienter der er kirurgisk behandlet.

Retningslinjen giver ikke en udtømmende beskrivelse af evidensbaseret behandling af hofteartrose, men giver anbefalinger for afgrænsede nedslagspunkter i patientforløbet. Retningslinjen kan derfor ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger og forløbsbeskrivelser m.m. på området.

Quickguide

Quickguide: National klinisk retningslinje for hofteartrose – ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA

English version

Quick guide: National clinical guideline on hip osteoarthritis - non-surgical treatment and rehabilitation following total hip arthroplasty

Høring

Høringsnotat

Samlet høringssvar og peer-reviews

Høringsmaterialet kan findes på Høringsportalen

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje vedr. hofteartrose – ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler indgår samlet i retningslinjen.

Flowcharts

Flowcharts

AMSTAR vurderinger

AMSTAR

AGREE vurderinger

AGREE

Metaanalyser og risk of bias analyser

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (RevMan5 til databrug)

PICO 2 (pdf)

PICO 2 (RevMan5 til databrug)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5 til databrug)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5 til databrug)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5 til databrug)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (RevMan5 til databrug)

PICO 8 (pdf)

PICO 8 (RevMan5 til databrug)

Søgeprotokoller

Søgeprotokol for guidelines til NKR: Hofteartrose

Søgeprotokol for sekundær litteratur til NKR: Hofteartrose

Søgeprotokol for primær litteratur til NKR: Hofteartrose