xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Fjernelse af mandler (tonsillektomi)

Retningslinjen forholder sig til tonsillektomi til behandling af børn med hypertrofiske tonsiller, kriterier for anvendelse af tonsillektomi til behandling af infektiøse tilstande hos børn og voksne.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 01 MAR 2019

Der udføres godt 7000 tonsillektomier om året i Danmark. Operationen kan omfatte en hel eller delvis fjernelse af halsmandlerne med eller uden samtidig fjernelse af næsepolypper, ligesom forløbet kan foregå enten ambulant eller under indlæggelse. En række forskelle på indikationer, operationshyppighed og -teknik samt smertelindring i efterforløbet har begrundet udarbejdelsen af denne retningslinje, som baserer sig på opdateret videnskabelig evidens og faglige erfaringer.

Retningslinjen forholder sig til tonsillektomi til behandling af børn med hypertrofiske tonsiller, kriterier for anvendelse af tonsillektomi til behandling af infektiøse tilstande hos børn og voksne. Den forholder sig til selve operationsformen, indlæggelsesformen samt til den postoperative smertebehandling efter tonsillektomi.

Retningslinjen er genvurderet i 2019

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2019.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for fjernelse af mandler (tonsillektomi) (pdf)

National klinisk retningslinje for fjernelse af mandler (tonsillektomi) (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Fokuserede spørgsmål

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

QUIPS

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (RevMan5)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts 

Søgebeskrivelse

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2019)

Søgeprotokol for guidelines