xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Fjernelse af mandler (tonsillektomi)

Retningslinjen forholder sig til tonsillektomi til behandling af børn med hypertrofiske tonsiller, kriterier for anvendelse af tonsillektomi til behandling af infektiøse tilstande hos børn og voksne.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 21 JAN 2016

Der udføres godt 7000 tonsillektomier om året i Danmark. Operationen kan omfatte en hel eller delvis fjernelse af halsmandlerne med eller uden samtidig fjernelse af næsepolypper, ligesom forløbet kan foregå enten ambulant eller under indlæggelse. En række forskelle på indikationer, operationshyppighed og -teknik samt smertelindring i efterforløbet har begrundet udarbejdelsen af denne retningslinje, som baserer sig på opdateret videnskabelig evidens og faglige erfaringer.

Retningslinjen forholder sig til tonsillektomi til behandling af børn med hypertrofiske tonsiller, kriterier for anvendelse af tonsillektomi til behandling af infektiøse tilstande hos børn og voksne. Den forholder sig til selve operationsformen, indlæggelsesformen samt til den postoperative smertebehandling efter tonsillektomi.

National klinisk retningslinje for fjernelse af mandler (tonsillektomi) pdf

National klinisk retningslinje for fjernelse af mandler (tonsillektomi) (MAGICapp magicapp.org)

Quickguide

Quickguide

English version

Quick guide: National clinical guideline for the removal of tonsils (tonsillectomy) 

Høring

Høringsportalen

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje for fjernelse af mandler (tonsillektomi)

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Fokuserede spørgsmål

Flowcharts

Flowcharts

Vurderinger

AGREE

AMSTAR

QUIPS

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

PICO 1 (RM5 til databrug)

PICO 1 (pdf)

PICO 3 (RM5 til databrug)

PICO 3 (pdf)

PICO 5 (RM5 til databrug)

PICO 5 (pdf)

Søgebeskrivelse

Søgebeskrivelse