xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger

Denne nationale kliniske retningslinje kortlægger effekten af forskellige ernærings- og træningsindsatser rettet mod svage ældre (ældre med geriatriske problemstillinger), som enten er hjemmeboende eller bor på plejehjem.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 21 DEC 2016

At blive ældre er forbundet med et gradvist tab af både muskelmasse og muskelstyrke - noget, der forværres yderligere ved kronisk sygdom, reduceret kostindtag og en stillesiddende livsstil. Følgerne heraf vil typisk være nedsat mobilitet (problemer med at gå eller at rejse sig fra en stol) og begrænsninger i hverdagsaktiviteter (indkøb, rengøring og personlig pleje). 

Disse følger kan afhjælpes ved i tide at sætte ind med relevante ernærings- og træningsindsatser.

Det undersøges bl.a. i retningslinjen, hvilken type af træning de svage ældre har brug for, hvor længe ernæringsindsatsen bør vare, samt om man bør kombinere ernærings- og træningsindsatserne.

Retningslinjen er genvurderet i 2020

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2020.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger (pdf)

National klinisk retningslinje for ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsnotat

Høringsportal

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Fokuserede spørgsmål

GRADE evidensprofiler

GRADE evidensprofiler indgår samlet i retningslinjen.

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (pdf)

PICO 3 (pdf)

PICO 4 (pdf)

PICO 6 (pdf)

PICO 7 (pdf)

PICO 8 (pdf)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2020)

Søgebeskrivelse

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts