xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger

Denne nationale kliniske retningslinje kortlægger effekten af forskellige ernærings- og træningsindsatser rettet mod svage ældre (ældre med geriatriske problemstillinger), som enten er hjemmeboende eller bor på plejehjem.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 21 DEC 2016

At blive ældre er forbundet med et gradvist tab af både muskelmasse og muskelstyrke. Noget, der forværres yderligere ved kronisk sygdom, reduceret kostindtag og en stillesiddende livsstil. Følgerne heraf vil typisk være nedsat mobilitet (problemer med at gå eller at rejse sig fra en stol) og begrænsninger i hverdagsaktiviteter (indkøb, rengøring og personlig pleje). 

National klinisk retningslinje: Ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatiske problemstillinger 

Disse følger kan afhjælpes ved i tide at sætte ind med relevante ernærings- og træningsindsatser.

Det undersøges i retningslinjen bl.a., hvilken type af træning de svage ældre har brug for, hvor længe ernæringsindsatsen bør vare, samt om man bør kombinere ernærings- og træningsindsatserne.

Quickguide

Quickguide: National klinisk retningslinjefor ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger

English version

Quick guide: National clinical guideline for nutrition and training initiatives aimed at elderly people with geriatric issues

Høring

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer review-svar

Høringsmaterialet kan findes på høringsportalen

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinjer vedr. ernærings- og træningsmæssig rehabilitering af ældre efter indlæggelse

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Fokuserede spørgsmål

GRADE

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen

Flowcharts

Flowchart

Metaanalyser og risk of-bias-vurderinger

PICO 1 (pdf)

PICO 3 (pdf)

PICO 4 (pdf)

PICO 6 (pdf)

PICO 7 (pdf)

PICO 8 (pdf)

Søgebeskrivelse

Søgebeskrivelse

Søgeprotokoller

Søgeprotokol for sekundær litteratur til NKR: Retningslinje for ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatiske problemstillinger

Søgeprotokol for primær litteratur til NKR: Retningslinje for ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatiske problemstillinger