xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Brug af antibiotika ved tandlægebehandling

Denne nationale kliniske retningslinje sætter fokus på anvendelse af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 25 AUG 2016

I Europa anslås det, at der dør omkring 25.000 mennesker om året på grund af infektioner, som ikke kan behandles med antibiotika. Samtidigt ser vi en stigning i antallet af antibiotikaresistente bakterier. Derfor har Sundhedsstyrelsen i denne NKR valgt, at sætte fokus på brugen af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling. 

Ved formuleringen af anbefalingerne i denne NKR, er der foretaget en grundig gennemgang af den foreliggende litteratur i forhold til de ti fokuserede spørgsmål.  Herudover er der, for den enkelte anbefaling, foretaget en konkret afvejning af risici forbundet med en infektion og den forventede effekt af en antibiotikabehandling, overfor problematikkerne forbundet med antibiotikaresistente bakterier. Denne afvejning har haft særlig stor betydning for de anbefalinger, hvor der ikke har været relevant evidens. Der har ligeledes været fokus på Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af antibiotika, hvis overordnede mål er at begrænse uvirksom og unødvendig behandling med antibiotika. 

Disse afvejninger har i flere tilfælde medført, at der anbefales en mere restriktiv anvendelse af antibiotika ende tidligere praktiseret.

Den nationale kliniske retningslinje tager afsæt i en systematisk gennemgang af litteraturen og evidensen på udvalgte dele af området og kan ikke stå alen, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger mv. på området. 

Den nationale kliniske retningslinje er faglig rådgivning og retter sig primært til privatpraktiserende tandlæger, der anvender antibiotika i forbindelse med behandlinger i deres praksis. Patienter og andre med interesse for området kan også orientere sig i retningslinjen. Retningslinjen skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

Quickguide 

Quickguide: National klinisk retningslinje for brug af antiobiotika ved tandlægebehandling

Høring

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Det er også muligt at se høringsmaterialet om retningslinjen på høringsportalen

Kommissorium

Kommissorium for nationale kliniske retningslinjer vedr. brug af antibiotika ved tandlægebehandling

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler indgår samlet i retningslinjen.

Flowcharts

Flowcharts

AMSTAR vurderinger

AMSTAR

Metaanalyser og risk og bias vurderinger

PICO 8 Antibiotika ved periimplantitis (PDF)

PICO 8 Antibiotika ved periimplantitis (RevMan5 - til databrug)

Søgeprotokoller

Søgeprotokol for guidelines til NKR: Antibiotika ved tandlægebehandling

Søgeprotokol for sekundær litteratur til NKR: Antibiotika ved tandlægebehandling

Søgeprotokol for primær litteratur til NKR: Antibiotika ved tandlægebehandling

- SØGEPROTOKOLLER (3 dokumenter =guidelines, primær litteratur og sekundær litteratur)