Engelsk

Mødet med pårørende til personer med alvorlig sygdom

- Anbefalinger til sundhedspersonale

PATIENTINFORMATION 28 JAN 2016

Denne pjece indeholder råd til dig som sundhedsperson, når du og dine kollegaer skal afdække og handle på de behov for støtte og inddragelse, der opstår hos pårørende til patienter med alvorlig sygdom.

Der er forskel på pårørendes behov for støtte og inddragelse, og på hvor sårbare pårørende er. Ofte varierer pårørendes behov også undervejs i et sygdomsforløb.