Engelsk

Inspektorordningen Håndbog

Denne håndbog er en justeret udgave af den tidligere Vejledning for Inspektorordningen og er en uddybning af Vejledningen for Inspektorordningen. Arbejdet med udarbejdelsen af håndbogen er gennemført i samarbejde med Inspektorordningens følgegruppe.

10 OKT 2016